Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Świetlice i kluby środowiskowe

(fot. PEA Katowice-Szopienice)

Cieszyn

Świetlica dla seniorów
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie
43-400 Cieszyn, pl. Kościelny 6
tel. 33 857 96 69

Karpacz

Klub Środowiskowy „Arkadia”
przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang
58-540 Karpacz, ul. Na Śnieżkę 7
tel. 75 752 82 99, tel. kom. 607 755 112
http://wang.com.pl/diakonia-wang/klub-srodowiskowy-arkadia

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Karpacza Klub organizuje m.in. wyjazdy integracyjne do zoo, ogniska. W zajęciach biorą udział także rodzice dzieci uczęszczających do klubu. Klub integruje dzieci z trudnych środowisk, pomaga im wyrwać się z zaklętego kręgu uboższej warstwy.
Klub Integracyjny
przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang
58-540 Karpacz, ul. Na Śnieżkę 8
tel. kom. 607 100 973
http://wang.com.pl/diakonia-wang/klub-integracyjny
Celem działania Klubu Integracyjnego jest stworzenie osobom niepełnosprawnym – w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich – możliwości uczestnictwa w imprezach kulturalnych, towarzyskich i innych.

Katowice-Szopienice

Klub Profilaktyczny Ekipa
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach
ul. Bednorza 20, 40-384 Katowice-Szopienice
tel. 504 108 692, 664 717 019
e-mail: ekipa.katowiceklub@gmail.com

Lokalne Centrum Poradnictwa i Wsparcia
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach
ul. Bednorza 20, 40-384 Katowice-Szopienice
tel. 664 717 019
e-mail: lcpw.szopienice@gmail.com

Lasowice

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lasowicach Wielkich
46-280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 23
tel./fax 77 414 82 14

czytaj więcej

Ustroń

Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu
43-450 Ustroń, pl. ks. Kotschego 4
tel. 33 854 24 17, tel. kom. 600 171 624
http://www.ustron.luteranie.pl/ewangelickie-centrum-aktywnosci-lokalnej,82.html

Wrocław

Dzienny Dom dla Osób Starszych Senior+
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 31–33
Informacje oraz zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 507 828 012
e-mail: kontakt@dziennydomseniorplus.pl
http://dompokolen.pl

Celem działalności placówki jest zaoferowanie wysokiej jakości usług i aktywności z różnych dziedzin życia, dostosowanych do potrzeb i możliwości gości. Nadzór administracyjny i merytoryczny nad Domem został powierzony doświadczonej psycholożce, a zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowany personel, który stwarza pogodną atmosferę zaufania i sza­cunku. Goście Domu otrzymują stały dostęp do pomocy pielęgniarki, wolontariuszy, fizjoterapii, a także do zaplecza kuchennego, ćwiczeń, gier oraz TV. W placówce realizowany jest też nowatorski Program Centrum Spotkań skierowany do osób cierpiących na choroby otępienne we wczesnej i umiarkowanej fazie.

Zabrze

Klub Seniora
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Klimasa 3
tel. 32 271 16 93
e-mail: zabrze@luteranie.pl

Zajęcia w Klubie Seniora odbywają się w środy w godz. 14:00–16:00.