Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia na konferencji o ochronie uchodźców

20 października 2022

Uczestnicy panelu o pomocy uchodźcom prowadzonej przez organizacje kościelne: Natalia Vasilevich (moderatorka), pastor Leszek Wakuła, Iwona Baraniec i ks. Doroteusz Sawicki (fot. Michał Karski)

 

W Warszawie odbywa się Europejska Konferencja Azylowa „Ochrona uchodźców w Europie 2021/22: przełom czy ślepy zaułek”. Uczestnicy dyskutują o sytuacji uchodźców w Europie i wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi ich wsparcia. Okazję do prezentacji swoich projektów pomocowych miały też organizacje kościelne, w tym Diakonia Polska.

Konferencja odbywa się od 17 do 21 października w Warszawie, a jej organizatorami są Polska Rada Ekumeniczna, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, Komisja Kościołów ds. Migrantów w Europie i Diakonia Niemiecka. Wśród uczestników są przedstawiciele różnych organizacji – w tym kościelnych i ekumenicznych – zaangażowanych w pomoc migrantom i uchodźcom w różnych krajach Europy.

Dyskusje na konferencji toczą się wokół tematu ochrony uchodźców w Europie, wyzwań dotyczących tej kwestii, wartości i realiów związanych z polityką azylową. Część obrad została poświęcona działaniom na rzecz uchodźców prowadzonym przez organizacje pozarządowe. Jeden z paneli dotyczył aktywności organizacji kościelnych w tym zakresie. Wzięli w nim udział Iwona Baraniec z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonii Polskiej), pastor Leszek Wakuła z Baptystycznej Akcji Charytatywnej i ks. Doroteusz Sawicki z Eleos Kościoła Prawosławnego.

Iwona Baraniec opowiedziała o inicjatywach, które Diakonia Polska podejmowała i podejmuje na rzecz uchodźców. Mówiła o pomocy rzeczowej dla uchodźców przekraczających granicę polsko-białoruską. Przybliżyła też działania na rzecz uchodźców z Ukrainy: program wsparcia finansowego, wsparcie parafii, które przyjęły uchodźców pod swój dach, wsparcie centrów recepcyjnych, transporty uchodźców do Polski i innych krajów, a także pomocy rzeczowej do Ukrainy.

Pastor Leszek Wakuła mówił o inicjatywach Baptystycznej Akcji Charytatywnej. Zwrócił uwagę przede wszystkim na działalność zboru baptystycznego w Chełmie, gdzie kilka tysięcy uchodźców mogło znaleźć nocleg i pomoc. Ks. Doroteusz Sawicki opowiadał o działaniach prawosławnego Eleosu, m.in. o programach integracyjnych, kursach językowych czy obozach wakacyjnych i terapeutycznych.

mk