Wybierz język

Materiały

Dodatek  Diakonijny

„Diakonia, zawsze dla ludzi”

Ukazuje się od 1997 r. jako niezależna wkładka do „Zwiastuna Ewangelickiego”. Prezentuje aktualne tematy diakonijne na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim, rozmowy, artykuły o tematyce diakonijnej. Wyboru i opracowania materiałów dokonuje Biuro Diakonii.

czytaj więcej

Referaty

bp Jan Szarek „Reaktywowanie pracy diakonijnej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Znaczenie i rozwój służby na rzecz bliźniego

Referat wygłoszony z okazji 20-lecia Diakonii Polskiej, Warszawa 26 października 2019 r.
czytaj więcej

* * *

bp Jan Szarek „Biblijne podstawy wolontariatu”

Referat wygłoszony z okazji 10-lecia Diakonii Polskiej, Warszawa 3 października 2009 r.
czytaj więcej

* * *

ks. Cornelia Füllkrug-Weitzel „Korzenie, motywacje, szanse i granice zaangażowania wolontariuszy w Diakonii niemieckiej”

Referat wygłoszony podczas sympozjum Diakonii Polskiej na temat „Rola wolontariatu w dzisiejszym świecie”, Centrum Luterańskie w Warszawie, 3 października 2009 r.
czytaj więcej

Inne

„Kościoły mówią »NIE« przemocy wobec kobiet. Plan działania dla Kościołów”

Publikacja Światowej Federacji Luterańskiej
czytaj więcej

* * *

Polsko-niemiecki kongres „Strategiczne podstawy rozwoju. Wyzwania dla polityki społecznej w Polsce i w Niemczech”

Publikacja z kongresu
czytaj więcej

* * *

„Ageing Well: Together. Recommendations And Good Practice From Diaconal Actors”

Publikacja Eurodiaconii
czytaj więcej

* * *

„Seeking Conviviality. Re-forming Community Diakonia in Europe”

Publikacja Światowej Federacji Luterańskiej
czytaj więcej

* * *

„Mapping Migration: Mapping Churches’ Responses in Europe”

Publikacja Światowej Rady Kościołów i Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie
czytaj więcej

* * *

„Kropelka nadziei”

Reportaż Michała Karskiego o pomocy dzieciom ze wschodniej Ukrainy
czytaj więcej

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca