Wybierz język

Pomoc rodzinom

pomoc rodzinom

(fot. TheVirtualDenise/pixabay)

Wiele działań diakonijnych nakierowanych jest na wsparcie rodziny, młodzieży i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele: ubóstwo, eurosieroctwo, przemoc, niepełnosprawność, choroby i in. W ramach diakonijnych działań w tym zakresie oferowane są usługi edukacyjne, rozwojowe, opiekuńcze i terapeutyczne. Celem działań jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Diakonia Polska prowadzi i wspiera programy pomocy rodzinom, młodzieży i dzieciom. Pomoc rodzinom jest też oferowana w takich placówkach diakonijnych, jak: świetlice środowiskowe i terapeutyczne, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przedszkola i in. Zachęcamy też młodzież do wolontariatu.

Ośrodki diakonijne, w których w różny sposób realizowana jest pomoc rodzinom:

Ponadto

Diakonia prowadzi w Warszawie Poradnictwo Rodzinne – Punkt Konsultacyjny „Przeciw przemocy” czytaj więcej

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca