Wybierz język

Pomoc osobom starszym

Pomoc osobom starszym

Diakonia Polska prowadzi lub wspiera programy nakierowane na pomoc osobom starszym. Na potrzeby osób starszych odpowiadają też placówki i instytucje diakonijne: domy opieki, stacje diakonijne, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, stowarzyszenia i in. Prowadzone są działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu seniorów, a także budujące solidarność i integrację międzypokoleniową. W placówkach diakonijnych oferowane są usługi aktywizacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i paliatywne.

Ośrodki diakonijne, w których w różny sposób realizowana jest pomoc osobom starszym:

Ponadto

Na rzecz pomocy osobom starszym prowadzona jest coroczna akcja ekumeniczna „Skarbonka diakonijna” czytaj więcej

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca