Wybierz język

Pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnościami

Pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością

Diakonijne wsparcie osób chorych i/lub z niepełnosprawnością ma na celu zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb oraz zapewnienie im możliwości funkcjonowania w społeczeństwie i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. W diakonijnych ośrodkach oferowane są działania edukacyjne, integracyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Działania te są dostosowane do potrzeb wspieranych osób, wynikających z ich wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności – zarówno fizycznej, jak i intelektualnej.

Ośrodki diakonijne, w których w różny sposób realizowana jest pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością:

 

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca