Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Letni wolontariat międzynarodowy

29 maja 2024

Niemiecka organizacja Akcja Znaki Pokuty Służba dla Pokoju zaprasza chętnych na obozy letnie, podczas których uczestnicy będą mieli okazję wsparcia społeczności żydowskich, upamiętnienia ofiar nazizmu oraz spotkania ludzi z różnych krajów.

Akcja Znaki Pokuty Służba dla Pokoju (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste) działa od ponad 60 lat na rzecz upamiętnienia, wzajemnego zrozumienia i praw człowieka. Jest jednym z partnerów Diakonii Polskiej w projektach wolontariackich.

Jedną z form działań Akcji Znaki Pokuty Służba dla Pokoju jest organizacja letnich obozów dla osób chcących zaangażować się w jej działania. Są one przeznaczone dla osób od 18 do 99 lat i gromadzą uczestników z różnych krajów. Ich celem jest wspólna nauka historii, wymiana międzykulturowa i konkretne działania na rzecz społeczności żydowskich i upamiętnienia ofiar nazizmu, np. porządkowanie cmentarzy czy praca przy organizacji wystaw.

W tym roku Akcja Znaki Pokuty Służba dla Pokoju zaprasza chętnych na dziesięć letnich obozów w Czechach, Grecji, Holandii, Łotwie, Niemczech i Polsce. Organizator ponosi koszty zakwaterowania, wyżywienia, programu i organizacji czasu wolnego.

 

Więcej informacji tutaj

Zgłoszenia i pytania dotyczące projektu proszę kierować na adres: wolontariat@diakonia.org.pl

Zobacz też: Wolontariat europejski