Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia 2022

Wolontariusze zagraniczni Diakonii Polskiej 2022/23. Od lewej: Sacha i Margot z Francji, Ilya i Alice z Włoch, Sophia, Elias, Joenna i Eva z Niemiec, Filippa z Portugalii, Suzanne z Austrii oraz koordynatorka wolontariatu w Diakonii Polskiej Ewa Wunsz (fot. Michał Karski)

 

Dziś, 5 grudnia, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To ważny dzień również dla Diakonii Polskiej, która od wielu lat koordynuje projekty wolontariatu europejskiego. W wielu placówkach diakonijnych wolontariusze wspierają działania pomocowe. Ich praca jest niezwykle ważna w działalności pomocowej.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 r. Od tego czasu jest obchodzony co roku 5 grudnia.

Diakonia Polska koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego od 1999 r. Wysyła polskich wolontariuszy za granicę i przyjmuje zagranicznych w Polsce. Przez ten czas koordynowała długoterminowe projekty wolontariackie ponad dwustu młodych ludzi. Mieli oni przez to możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, rozwijania swojej kreatywności, poznania nowych ludzi, miejsc i kontekstów, sprawdzenia się w nowej sytuacji, a przede wszystkim pomocy osobom potrzebującym.

Oprócz tego w ramach działalności placówek diakonijnych i parafii wiele osób nieodpłatnie angażuje się w pomoc osobom w potrzebie. Wspierają codzienną pracę instytucji pomocowych, odwiedzają osoby chore i samotne. Praca wolontariuszy umożliwia rozwój działalności diakonijnej i jest świetnym przykładem solidarności społecznej.

Wszystkim wolontariuszom w ich dniu chcemy wyrazić wdzięczność za ich zaangażowanie na rzecz wspierania ludzi w potrzebie

 

Więcej informacji o projektach wolontariatu europejskiego koordynowanych przez Diakonię Polską tutaj