Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagrody Diakonii Polskiej 2022

19 listopada 2022

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe otrzymało tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżnieni zostali Ludwik Grzenkowicz, Władysław Heinrich, a także wolontariusze parafii ewangelickich w Cieszynie i Schwabach. Nagrodę specjalną otrzymała baronowa Heidi von Rosenberg. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas.

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej (charytatywnej), pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi. Laureaci Nagrody Głównej otrzymują statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”.

W tym roku Diakonia Polska uhonorowała Nagrodą Główną Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe (Ewangelickie Dzieło Diakonii i Rozwoju – Diakonia Niemiecka, Chleb dla Świata i Diakonie Katastrophenhilfe – pomoc w sytuacjach katastrof). Niemieckie Dzieło Diakonii współpracuje z polską Diakonią od początku jej działalności. Wpierało ją w tworzeniu struktur i instytucji, dokształcaniu kadr, a także w prowadzeniu projektów pomocowych. W 2009 r. podpisano list intencyjny o współpracy Diakonii Polskiej i Brot für die Welt. „W czasie obecnego kryzysu uchodźczego, wywołanego zbrojną agresją Rosji na Ukrainę, Diakonia Polska ściśle współpracuje z Diakonie Katastrophenhilfe, dzięki czemu możliwe jest realizowanie kilkudziesięciu projektów, w ramach których uchodźcom oferowane są zakwaterowanie, wsparcie finansowe i programy integracyjne” – czytamy w laudacji, którą wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz.

Diakonia Polska przyznała też trzy wyróżnienia, które otrzymali Ludwik Grzenkowicz, Władysław Heinrich oraz wolontariusze parafii ewangelickich w Cieszynie i Schwabach.

Ludwik Grzenkowicz (fot. Archiwum LG)

Ludwik Grzenkowicz jest wolontariuszem w Hospicjum św. Jana w Szczecinie i asystentem diakonijnym w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w tym mieście. Systematycznie odwiedza seniorów, pomaga im w pielęgnacji, towarzyszy w wizytach u lekarza i w innych miejscach, pomaga w zorganizowaniu pobytu w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej. Działa też na rzecz aktywizacji osób 60 plus, prowadząc grupy i organizując im zajęcia.

 

 

 

 

Władysław Heinrich (fot. Bożena Pytel)

Władysław Heinrich jest zaangażowany w działalność diakonijną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy. Jako wolontariusz w parafialnej stacji diakonijnej z otwartością, wielkim sercem, cierpliwością i życzliwością wspiera osoby potrzebujące, które zgłaszają się po pomoc.

 

 

 

 

 

Wolontariusze ze Schwabach (fot. PEA Cieszyn)

Wolontariuszki z Cieszyna (fot. PEA Cieszyn)

Wolontariusze Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i Parafii Ewangelicko-Luterańskiej św. Marcina w Schwabach w Bawarii zaangażowani są w niesienie pomocy osobom poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie. Od lutego razem organizują i koordynują dla nich wsparcie. Zebraną pomoc rzeczową najpierw kierowali na granicę i do centrów recepcyjnych. Potem utworzyli dla uchodźców punkt wydawania pomocy rzeczowej w Cieszynie. Wspierają uchodźców w Cieszynie i Istebnej. Przygotowali też transporty medyczne do Ukrainy.

 

Heidi von Rosenberg (fot. Archiwum HvR)

Ponadto Diakonia Polska przyznała nagrodę specjalną. Otrzymała ją baronowa Heidi von Rosenberg z Dortmundu. Laureatka od lat 90. wspiera szpitale i parafie z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizuje transporty sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Wraz ze współpracownikami co roku w okresie przedświątecznym przygotowuje i przekazuje paczki dla dzieci i seniorów. Razem z mężem współtworzyła i wyposażyła stacje socjalne na tym terenie. Jest niezwykle zaangażowana w niesienie pomocy osobom znajdującym się w potrzebie.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 19 listopada w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Podczas Gali wystąpił duet wokalno-taneczny Duo Performance.

 

Czytaj też: Potrzebujemy żywotnego świadectwa działalności diakonijnej – rozmowa z ks. Ulrichem Lilie, prezydentem Diakonii Niemieckiej

 

 

Fotorelacja z Gali Ubi Caritas (fot. Mariusz Cieszewski, Michał Karski)

 

Zdjęcia