Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pomagamy powodzianom na Morawach

8 lipca 2009

Diakonia Polska wystąpiła z apelem o składanie ofiar na rzecz osób poszkodowanych wskutek powodzi na Morawach (północno-wschodnie Czechy). Jak wynika z doniesień prasowych, sytuacja jest poważniejsza aniżeli podczas powodzi w 1997 r. W Republice Czeskiej  ogłoszono stan najwyższego zagrożenia powodziowego. Zebrane środki zostaną przekazane za pośrednictwem Śląskiej Diakonii w Czechach i Diakonii Kościoła Czeskobraterskiego osobom najbardziej poszkodowanym.

Ofiary pieniężne można przekazywać na konto Diakonii Polskiej z dopiskiem „Powódź na Morawach” do dnia 31 lipca 2009 r.
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21
Bank PEKAO S.A.  I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 „Powódź na Morawach”