Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Przekaż Diakonii Polskiej 1 procent podatku

17 lutego 2022

Przekaż 1 procent podatku Diakonii Polskiej

Chcesz wspierać nasze działania pomocowe? Przekaż Diakonii Polskiej 1 procent podatku. Dzięki zebranym w ten sposób funduszom razem możemy pomagać potrzebującym, m.in. migrantom i uchodźcom, osobom chorym i z niepełnosprawnością, rodzinom dotkniętym skutkami pandemii czy osobom w trudnej sytuacji socjalnej.

Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych za rok 2021. Podatnicy mogą przekazać 1 procent swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jedną z nich jest Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska).

Dzięki funduszom uzyskanym z 1 procenta podatku w przeszłości Diakonia mogła m.in. wspierać rodziny dotknięte skutkami pandemii COVID-19, realizować projekty pomocowe na rzecz uchodźców i migrantów, dofinansować potrzebującym koszty leczenia i rehabilitacji, pomagać osobom starszym i z niepełnosprawnością, dofinansować wyjazdy wakacyjne i programy edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży czy wspierać stacje diakonijne i świetlice socjoterapeutyczne.

Diakonia Polska chce kontynuować tę działalność i podejmować kolejne inicjatywy mające na celu pomoc ludziom w potrzebie. Przekazując 1 procent podatku Diakonii Polskiej pomagasz prowadzić te działania, a przez to wspierasz z nami osoby w potrzebie. 1 procent to pozornie niedużo. Ale jest to wielki dar serca, który umożliwia pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Dzięki temu możemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, okazać solidarność społeczną i zmieniać świat na lepsze.

Szczegółowe informacje na temat przekazania 1 procenta podatku na rzecz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można znaleźć tutaj.

 

Przekaż 1% naszej organizacji
Diakonia Polska uczestniczy w projekcie PITax dla OPP. Więcej na www.pitax.pl oraz www.iwop.pl