Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Przekaż Diakonii Polskiej 1,5 procent podatku

17 stycznia 2023

Chcesz wspierać nasze działania pomocowe? Przekaż Diakonii Polskiej 1,5 procent podatku. Dzięki zebranym w ten sposób funduszom razem możemy pomagać ludziom w potrzebie, m.in. migrantom i uchodźcom, seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnością czy rodzinom w trudnej sytuacji socjalnej.

Przed nami okres rozliczeń podatkowych za rok 2022. Po raz pierwszy podatnicy mogą przekazać 1,5 procent swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (wcześniej można było przekazać 1 procent). Zachęcamy do wsparcia w ten sposób Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonii Polskiej), która od 2006 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Fundusze, które podatnicy postanowili przekazać w minionych latach Diakonii w ramach 1 procentu podatku, pozwoliły na podjęcie wielu działań i projektów pomocowych. Wsparcie otrzymali m.in. migranci i uchodźcy, seniorzy, osoby chore i z niepełnosprawnością, a także dzieci, młodzież i rodziny znajdujący się w trudnej sytuacji socjalnej. Diakonia m.in. dofinansowywała koszty leczenia i rehabilitacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyjazdy wakacyjne oraz programy edukacyjne i socjoterapeutyczne dla dzieci, spotkania integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej, działalność instytucji diakonijnych.

1,5 procent to pozornie niedużo. Ale przekazując 1,5 procent swojego podatku Diakonii Polskiej możesz wspierać z nami tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Razem możemy zmieniać życie wielu osób, nieść nadzieję i miłość, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i zmieniać świat na lepsze. W chorobie i nieszczęściu najważniejsza jest pomoc i bliskość drugiego człowieka. Dzięki pozyskanym funduszom z 1,5 procent podatku Diakonia Polska będzie mogła pomóc wielu potrzebującym osobom. 1,5 procent podatku dla Diakonii Polskiej to wyraz Twojej solidarności z ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji. To Twój dar serca!

 

KRS Diakonii Polskiej: 0000260697

 

Szczegółowe informacje na temat przekazania 1,5 procent podatku na rzecz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można znaleźć tutaj