Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Regionalne spotkanie organizacji wspierających uchodźców

13 lutego 2023

W ramach platformy wyszehradzkiej przedstawiciele organizacji członkowskich Eurodiaconii z Czech, Polski i Słowacji spotkali się, by wymienić się doświadczeniami na temat prowadzonej pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Czechy, Polska i Słowacja są krajami, które przyjęły dużą część osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Zarejestrowano w nich ponad 2 miliony uchodźców z tego kraju (Czechy – 487 tys., Polska – 1,5 mln, Słowacja – 108 tys.). W związku z tym uruchomiono wiele programów pomocowych na rzecz uchodźców. W działania te włączyły się również organizacje diakonijne z tych krajów należące do Eurodiaconii.

Eurodiaconia jest międzynarodową siecią współpracy Kościołów i chrześcijańskich organizacji pozarządowych, które poprzez podejmowane aktywności z zakresu pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej działają na rzecz sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu różnych grup społecznych. Obecnie zrzesza 58 członków z 32 krajów, w tym Diakonię Polską oraz organizacje diakonijne z innych krajów wyszehradzkich. Przedstawiciele tych organizacji spotykają się co jakiś czas w ramach platformy wyszehradzkiej Eurodiaconii na konferencjach i spotkaniach roboczych, by wymienić doświadczenia z prowadzonych działań.

10 lutego odbyło się spotkanie online, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji diakonijnych z Czech, Polski i Słowacji, a także biura Eurodiaconii. Spotkanie zostało zorganizowane w celu wymiany doświadczeń związanych z prowadzonymi działaniami pomocowymi na rzecz uchodźców z Ukrainy. Uczestnicy opowiadali o swoich projektach, dobrych praktykach, ale też trudnościach, jakie się wiążą z tą pomocą.

Kristina Abrožová i Petr Sobalik zaprezentowali działalność Diakonii Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego. Wśród podejmowanych aktywności znalazły się m.in. działania integracyjne i szkoleniowe dla uchodźców – kafejka językowa, wycieczki po Czechach, zajęcia z zakresu poszukiwania pracy.

Działalność Diakonii Śląskiej w Czechach przedstawiła Anastazja Terlecka, Ukrainka, która pracuje w tej organizacji. Opowiadała o pomocy humanitarnej dla Ukraińców, spotkaniach integracyjnych, kursach językowych i klubach konwersacyjnych, a także wsparciu psychologicznym (terapie indywidualne i grupowe) dla uchodźców. Diakonia Śląska prowadzi też zajęcia i letnie obozy dla dzieci czy zajęcia teatralne ze wsparciem psychologicznym dla nastolatków.

O działaniach Diakonii Polskiej mówiły dyrektor Wanda Falk i specjalista ds. projektów Iwona Baraniec. Wskazano na program wsparcia finansowego dla uchodźców, zapewnienie im zakwaterowania, pomoc humanitarną zarówno dla osób pozostających w Ukrainie, jak i uchodźców w miejscach ich pobytu, a także wsparcie programów integracyjnych. Wanda Falk dziękowała Diakonii Kościoła Czeskobraterskiego za przekazanie paczek z prezentami dla dzieci. Diakonia Polska skierowała te paczki do Centrum Pomocy Humanitarnej w Nadarzynie, gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy.

Na spotkaniu zaprezentowano również działania na rzecz uchodźców prowadzone na Słowacji. Lubica Szaboova i Galya Terzieva mówiły o projektach Diakonii Ewangelickiej na Słowacji (Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania). Natomiast Szilárd Haris opowiadał o działaniach Centrum Diakonijnego Chrześcijańskiego Kościoła Reformowanego na Słowacji. Tu również wymieniano pomoc humanitarną, działania integracyjno-szkoleniowe dla uchodźców czy zapewnienie im zakwaterowania.

 

Zobacz też: Eurodiaconia