Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Rekolekcje sióstr diakonis w Dzięgielowie

29 marca 2010

Wybrane prośby Modlitwy Pańskiej były tematem tegorocznych rekolekcji sióstr diakonis z Ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”, które odbyły się w dniach 19-21 marca br. w domu macierzystym sióstr w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim.

Siostry diakonise stawiły się w komplecie – w Kościele Ewangelicko-Augsburskim działa czynnie 18 sióstr diakonis; do Dzięgielowa przyjechały także te, które na co dzień służą w domu opieki w Węgrowie, Miechowicach, w Domu Wypoczynkowym „Betania” w Wapienicy koło Bielska-Białej.

Rekolekcje rozpoczęły się w piątek, 21 marca br. od dorocznej Rady Sióstr, czyli podsumowania kolejnego roku służby. Z kolei po południu rozpoczęły się wykłady biblijne w oparciu o wybrane prośby Modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz”. Cykl rozpoczął bp senior Janusz Jagucki, który przez czas swojej kadencji biskupiej był inicjatorem spotkań rekolekcyjnych dla sióstr z Dzięgielowa. Biskup Jagucki podzielił się swoją refleksją na temat prośby „Bądź wola Twoja, tak w niebie, jak i na ziemi”. Kolejną prośbą były słowa „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, o których mówił ks. Marek Londzin, obecny duszpasterz Diakonatu i proboszcz parafii w Dzięgielowie. Po każdym wykładzie był czas na dyskusje, śpiew i modlitwy. Wieczorne rozważanie przygotowała diakona Helena Gajdacz.

Sobotni dzień rozpoczął się porannym nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kaplicy domu sióstr, które odprawił Biskup Kościoła – ks. Jerzy Samiec. On też przedstawił następną prośbę Modlitwy Pańskiej „I nie wódź nas na pokuszenie”. Biskup Samiec przekazał także bieżące sprawy z życia Kościoła. Cykl wykładów zamknął bp senior Jan Szarek, który skupił się na słowach „Ale nas zbaw ode złego”.

W sobotę siostry wzięły także udział w wycieczce na pobliskie Zaolzie w Republice Czeskiej; odwiedziły parafie ewangelickie w Bystrzycy, Oldrzychowicach.

W niedzielę, ostatni dzień rekolekcji, odbyło się nabożeństwo w kościele „Eben-Ezer”, podczas którego kazanie wygłosił ks. Emil Gajdacz, długoletni duszpasterz Diakonatu. Po nabożeństwie podsumowano rekolekcje, które dla sióstr były „wielką ucztą duchową i czasem wspólnoty”.

(dal)