Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wyjazd studyjny do Szwecji

8 czerwca 2009

O tym, jak funkcjonują szwedzkie placówki diakonijne we współczesnej Szwecji mogli przekonać się uczestnicy dorocznej podroży studyjnej zorganizowanej przez biuro Diakonii Polskiej. W wyjeździe studyjnym, w dniach 3-5 czerwca 2009 r. wzięli udział prezes Diakonii – biskup Ryszard Bogusz, dyrektor generalna – Wanda Falk oraz dyrektorzy Diakonii diecezjalnych.

Goście z Polski zapoznali się z działalnością instytutu diakonijnego Stora Sköndal oraz Samariterhemmet. W katedrze uppsalskiej spotkali się z obecnym arcybiskupem Kościoła Luterańskiego Szwecji, Andersem Wejrydem oraz z dziekan katedry uppsalskiej Tuulikki Koivunen Bylund.

Kościół Luterański w Szwecji jest największym Kościołem chrześcijańskim w Szwecji, 8 na 10 Szwedów należy do tego Kościoła. W 2000 r. nastąpił rozdział Kościoła od państwa i w ten sposób Kościół Luterański w Szwecji przestał być Kościołem narodowym.

(dal)