Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Jak działamy

Diakonia Polska:

 • rozpoznaje nowe obszary pracy socjalnej
 • tworzy i wspiera instytucje pomocowe, diecezje i parafie w wypełnianiu ich charytatywnych i społecznych zadań
 • prowadzi programy i akcje na rzecz dzieci z rodzin słabszych socjalnie oraz na rzecz wyrównania szans edukacyjnych
 • prowadzi wymianę młodzieży w ramach wolontariatu europejskiego
 • tworzy i przygotowuje projekty
 • współpracuje z przedstawicielami pomocy społecznej, instytucji państwowych, samorządowych, fundacji socjalnych, kas chorych, ubezpieczalni
 • współpracuje z przedstawicielami służby diakonijnej w kraju i za granicą
 • przeprowadza zbiórki funduszy na cele diakonijne
 • kształci i dokształca współpracowników i wolontariuszy (seminaria, konferencje, szkolenia, stypendia)

 Diakonie diecezjalne i parafialne:

 • prowadzą pracę z osobami z niepełnosprawnością
 • niosą pomoc osobom starszym, samotnym i chorym
 • udzielają pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz innym potrzebującym
 • prowadza wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
 • organizują kolonie dla dzieci
 • prowadzą akcje dożywiania dzieci w szkołach
 • pośredniczą w zakupie leków, organizacji dojazdów dla osób starszych na nabożeństwa

W diecezjalnych i parafialnych komisjach diakonijnych pracują na ogół wolontariusze. Tylko niewielki procent zatrudnia zawodowych pracowników socjalnych.