Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka Diakonijna 2011

Skarbonka diakonijna 2011, którą od sześciu lat prowadzimy wspólnie z Caritas Polska, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Przez 15 lat była to akcja prowadzona tylko w ramach naszego Kościoła.

Celem tej akcji jest uwrażliwianie na potrzeby grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia: są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież a także całe rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

W tym roku chcemy być „Solidarni z chorymi” – tak brzmi hasło tegorocznej

Skarbonki diakonijnej. Osoby chore przez sam stan choroby, krótkotrwałej bądź chronicznej, bywają wykluczone z życia zawodowego, często także rodzinnego. Szczególnie trudne może być to dla osób starszych, które mogą odczuwać chorobę jako fakt całkowicie odcinający je od życia codziennego. Bardzo często zdarza się, że osoby starsze w swej chorobie są pozostawione same sobie, nie mając nikogo, kto mógłby im na tym etapie pomóc.

Często najpilniejszym rozwiązaniem jest odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny lub medyczny, który może ułatwić poruszanie się i kontakt ze światem.

Oprócz sprzętu bardzo ważna jest po prostu obecność, odwiedziny tych osób, danie im poczucia, że nadal są ważne i wartościowe. Nasza relacja z chorym może być relacją dwustronną: nie tylko my coś dajemy, ale w zamian możemy odebrać bardzo ważną lekcję. Poprzez swoją chorobę, odosobnienie, samotność – pobudzeni jesteśmy do kształtowania naszego własnego stosunku wobec tych spraw.

W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 13 tysięcy skarbonek, które trafiły do wszystkich parafii ewangelickich w całej Polsce. Zebrane środki finansowe będą przeznaczone m.in. na zakup leków, dofinansowanie rehabilitacji i innych usług opiekuńczych.