Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka Diakonijna 2013

Wiara działająca w miłościHasło Skarbonki diakonijnej 2013 brzmiało: „Wiara działająca w miłości”. Nawiązywało ono do słów z Listu ap. Pawła do Galacjan 5,6. W myśl zasady reformacyjnej, człowiek może być zbawiony jedynie z łaski przez wiarę, a nie dzięki uczynkom. Jednak prawdziwa wiara nie może istnieć bez uczynków miłości, które są owocami wiary.

Poprzez akcję pasyjną 2013 Diakonia chciała zachęcać wszystkich do praktykowania żywej wiary, która wyraża się w dobrym czynieniu dla innych, zwłaszcza tych, którzy nie mogą się sami o siebie upomnieć i potrzebują codziennego wsparcia i naszej uwagi. Celem akcji było uwrażliwienie wszystkich pokoleń na potrzeby tych grup, które często bywają spychane na margines życia społecznego.

Zebrane w akcji środki przeznaczono na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb. Diakonia Polska rozprowadziła 11 tys. skarbonek, które trafiły do wszystkich parafii ewangelickich w całej Polsce.

Do pobrania:

Czytaj również: Ruszyła Skarbonka diakonijna 2013