Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka Diakonijna 2016

Skarbonka pełna miłosierdziaHasło Skarbonki diakonijnej 2016 brzmiało: „Skarbonka pełna miłosierdzia”. Celem tej akcji jest uwrażliwianie wszystkich pokoleń na potrzeby tych grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia: są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież, a także rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Chcemy, by nasza skarbonka diakonijna była skarbonką pełną miłosierdzia, w myśl tegorocznego hasła. By to miłosierdzie, dobry, życzliwy gest w stronę drugiego człowieka – człowieka w potrzebie – wypływały z naszej żywej i praktykowanej wiary, która wyraża się w dobrym czynieniu dla innych.

Zebrane środki Diakonia chce przeznaczyć na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.

Skarbonka pełna miłosierdzia. Materiały do pobrania:

Czytaj również: Skarbonka diakonijna 2016