Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2009

Bądźmy świadkami miłości! – X edycja wspólnej akcji charytatywnej

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławne Dzieło Miłosierdzia ELEOS po raz dziesiąty organizują wspólną akcję ekumeniczną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Inauguracja tegorocznej akcji odbyła się w 1. Niedzielę Adwentu, 29 listopada 2009 r. w rzymskokatolickiej katedrze polowej przy ul. Długiej w Warszawie. W tym roku w akcji uczestniczy po raz pierwszy Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Tegoroczna akcja charytatywna chce szczególnie zwrócić uwagę na aspekt rodziny i sieroctwa, zarówno naturalnego, jak i społecznego. Szacuje się, że ponad 25 tysięcy dzieci przebywa w całodobowych placówkach opieki zastępczej. 98% tych dzieci ma jednak dwoje lub jednego zrodziców naturalnych. O sierotach, w dosłownym rozumieniu tego słowa można mówić zaledwie w przypadku 2-3% dzieci.

Akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom wspiera projekty Diakonii na rzecz dzieci imłodzieży w trudnej sytuacji socjalnej: dożywianie dzieci w szkołach, zakup odzieży i podręczników szkolnych, dofinansowanie przejazdów szkolnych. Środki zebrane z rozprowadzenia świec przeznaczone będą na wsparcie tych projektów, na poziomie diecezjalnym, jak i ogólnopolskim.

W ramach Diakonii Polskiej działa pięć świetlic socjoterapeutycznych oraz Rodzinny Dom Dziecka. Świetlice oferują dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych pomoc w nauce, alternatywny sposób spędzania czasu, rozwijanie własnych zainteresowań, pomoc psychologiczną.

Rosnący problem sieroctwa, zwłaszcza społecznego, jest dużym wyzwaniem także dla Kościoła i diakonii. Sieroctwo społeczne wiąże się z brakiem życia rodzinnego, wynikającym często z konieczności utrzymania rodziny, zapracowania rodziców lub depresji związanej z brakiem pracy. Kościół Luterański w Polsce i Diakonia Polska chcą wspierać rodziców w procesie wychowania dzieci, proponując m.in. wartościowy i alternatywny sposób spędzania czasu, pomoc w nauce, pomoc psychologiczną.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom stało się już, po dziesięciu latach istnienia, świąteczną tradycją. Zapalona świeca wigilijna to znak naszej solidarności i gotowości, by dzielić się tym światłem, swoim zainteresowaniem i tym, co możemy dla innych zrobić.
Diakonia Polska zamierza rozprowadzić w tym roku 15 tysięcy świec wigilijnych w ramach ekumenicznej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2009.

Biuro Diakonii Polskiej