Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2013

Rozjaśnij dzieciom przyszłość! – XIV edycja wspólnej akcji charytatywnej

Pod hasłem „Rozjaśnij dzieciom przyszłość!” odbędzie się tegoroczna ekumeniczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, organizowana wspólnie przez Caritas Polska, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos – Dzieło Miłosierdzia Kościoła Prawosławnego.

Podczas kampanii będą rozprowadzane świece wigilijne. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku ponad 13 tys. świec.

Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem „Rozjaśnij dzieciom przyszłość!”. Chce podkreślić szczególne znaczenie procesu edukacji i wychowania dzieci, widzianego jako całość, podejmowanego przez nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów. Nasza akcja wigilijna chce także na swój sposób pomagać dzieciom w wyrównywaniu szans oraz chronić przed marginalizacją w życiu społecznym.

26 listopada odbyła się konferencja prasowa na temat tegorocznej akcji. O jej idei, historii i przebiegu mówili dyrektorzy organizacji, które ją prowadzą.

13 tys. świec wigilijnych rozprowadzonych w siedemdziesięciotysięcznej społeczności luteran w Polsce to dużo. W zasadzie w każdym ewangelickim domu pojawi się ta świeca – zauważyła Wanda Falk, dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. –

Świeca ma przypominać polskim rodzinom, żeby nie koncentrowały się jedynie na sobie, ale zwróciły również uwagę na potrzebujących – dodała dyrektor Falk.

Caritas obchodzi w tym roku 20-lecie akcji. Jego dyrektor ks. Marian Subocz przypomniał jej historię. –

Już od 1997 r. nieformalnie organizowaliśmy tę akcję razem z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim i Prawosławnym. Formalna współpraca zaczęła się w 2000 r. – mówił. Dyrektor Caritas powiedział też, że wigilijna świeca symbolicznie wypełnia puste miejsce przy wigilijnym stole w polskich domach.

Ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Eleos, zwrócił uwagę, że na gruncie charytatywnym ekumenizm zaszedł dalej niż na gruncie teologicznym. –

Tam, gdzie człowieka dotyka cierpienie, tam jest Chrystus, tam jest jedność – powiedział. Dodał, że akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przywraca nam człowieczeństwo.

Rozjaśnij