Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2014

Dziecko sercem rodziny – XV edycja wspólnej akcji charytatywnej

To już 15. edycja tej akcji organizowanej wspólnie przez: rzymskokatolicki Caritas, luterańską Diakonię, reformowaną Diakonię oraz prawosławny Eleos. Podczas kampanii będą rozprowadzane świece wigilijne. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku ponad 10 tys. świec.

Hasło tegorocznego Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom brzmi „Dziecko sercem rodziny”. Organizatorzy akcji chcą w ten sposób zwrócić szczególną uwagę na świat przeżyć i potrzeb dziecka, zwłaszcza potrzeb związanych z poczuciem bezpieczeństwa w rodzinie lub innym środowisku, w którym żyje.

Podczas konferencji prasowej z okazji rozpoczęcia tegorocznej akcji dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk mówiła, że zebrane środki są przeznaczane m.in. na pomoc dzieciom w Bieszczadach, a także z rodzin niepełnych. – Chcemy też uruchomić program pomocy tzw. eurosierotom – powiedziała.

– Pomagając dzieciom chcemy pomagać całej rodzinie – przekonywał o. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska. Biruta Przewłocka-Pachnik, dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, mówiła, że jej organizacja jest wprawdzie mała, ale stara się w miarę swoich możliwości pomagać rodzinom i dzieciom, przekazując zebrane środki na rehabilitację, podręczniki szkolne czy fundując stypendia. – Jeśli pomożemy choć jednemu dziecku, to ta akcja ma sens – podkreślał ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Eleos.

Koncert ekumeniczno-charytatywny inaugurujący tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom odbędzie się 29 listopada o godz. 15:00 w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy przy pl. Małachowskiego w Warszawie.