Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Klub Aktywności Społecznej we Wrocławiu

Klub Aktywnosci Spolecznej we Wroclawiu

Klub Aktywności Społecznej (KAS), funkcjonujący w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Specjalnym w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, działa nieprzerwanie od 2006 r. Jego członkowie – wychowankowie Ośrodka i Placówek „Tęcza” i Opoka” – pod opieką wychowawców Magdaleny Czechowicz, Doroty Brożek, Magdaleny Nasiek, Marzeny Podrazy, Adama Świdra i Adama Kurlapskiego zrealizowali w tym czasie wiele projektów i działań o tematyce prospołecznej. Honorowym patronatem oraz wsparciem i życzliwą pomocą objęła działania Klubu kierowniczka Ośrodka – Agnieszka Gulanowska.

Ideą Klubu było i nadal jest niesienie pomocy osobom słabszym, potrzebującym, wykluczonym społecznie oraz integracja międzypokoleniowa środowisk osób zdrowych, niepełnosprawnych, starszych i młodszych. Ważne jest dla nas wspólne, twórcze spędzenie wolnego czasu.

W roku 2015 odwiedzaliśmy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” i „Miłosierny Samarytanin” we Wrocławiu, działających w strukturach Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji. Otaczaliśmy opieką także dzieci ze Schroniska i Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi Towarzystwa Św. Brata Alberta we Wrocławiu. Z seniorami bawiliśmy się na integracyjnej zabawie jesiennej, w trakcie której przedstawiliśmy przygotowany program artystyczny i wykonywaliśmy plenerowe zdjęcia na konkurs XII Liceum Ogólnokształcącego „Dzieli nas pół wieku”. Prace fotograficzne, plastyczne i literackie można było oglądać na uroczystej Gali wręczenia nagród i wyróżnień w kinie Nowe horyzonty. Zdobyliśmy kilka z nich!

Dzieciom ze Schroniska zorganizowaliśmy zabawę karnawałową oraz przygotowaliśmy paczki świąteczne. Zgodnie z tradycją wręczył je Św. Mikołaj – w tej roli wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej „Opoka”. Radości nie było końca!

Obecnie, w ramach działań Klubu, zaangażowaliśmy się w realizację projektu „Czytam, więc jestem” autorstwa pani Agnieszki Gulanowskiej, który – jak nazwa wskazuje – propaguje czytelnictwo wśród wychowanków naszego Ośrodka. Czytanie książek odbywa się również gościnnie w Domach Pomocy Społecznej i Schronisku. Czytamy także dzieciom z Placówek „Tęcza” i „Opoka” oraz maluchom z Przedszkola „Wesołe Nutki”, które działa w strukturach Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji. Projekt zakończy się jubileuszową X edycją konkursu „Czytadełko 2016”, na którą zaprosimy twórców literatury polskiej. Warto wspomnieć, że projektowi towarzyszy szereg akcji związanych z książką (prezentacje, wycieczki do biblioteki i wydawnictwa, wykonywanie prac plastycznych – zakładek i portretów bohaterów książkowych i.in.). Projekt „Czytam, więc jestem” został objęty honorowym patronatem realizatora projektu „Cały Wrocław czyta” oraz Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu „Skiba”. W ten sposób włączamy się w promocję naszego miasta jako Europejskiej Stolicy Kultury.

Z ogromną radością zauważamy sensowność naszych działań, których adresatami są seniorzy, dzieci i młodzież. Budujemy mosty, zawieramy przyjaźnie i rozwijamy nasze pasje. Jesteśmy razem i dla siebie. Z szacunkiem i tolerancją przełamujemy bariery stereotypów i wskazujemy potrzebę działań prospołecznych. Czerpiemy z doświadczenia osób starszych i twórczości młodych.

Magdalena Czechowicz
założycielka Klubu

 

Zobacz:

 

Poniżej fotogaleria z działalności KAS (fot. Diakonia Wrocław)

Zdjęcia