Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Bądźmy razem

Bądźmy razemPodsumowanie programu „Bądźmy razem” prowadzonego w ramach Klubu Aktywności Społecznej we Wrocławiu od 10 czerwca do 9 grudnia 2011 r.

 

 

Zrealizowane cele:

  • zaktywizowano młodzież niepełnosprawną do działalności społecznej i prozdrowotnej na rzecz środowiska lokalnego
  • zintegrowano osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym zróżnicowane wiekowo
  • ukształtowano w wychowankach postawy prospołeczne i obywatelskie
  • uwrażliwiono młodzież niepełnosprawną na krzywdę drugiego człowieka
  • zmobilizowano młodzież do aktywnego, sprzyjającego zdrowiu i twórczego spędzania czasu wolnego poprzez współtworzenie i uczestniczenie w zajęciach
  • rozwinięto zdolności plastyczne, muzyczne, teatralne oraz organizacyjne na rzecz innych

Zrealizowane zajęcia:

1. Gry i zabawy sportowe dla dzieci – piknik „Jesteśmy aby się wspierać”
Piknik miał na celu integrację dzieci ze Schroniska i młodzieży niepełnosprawnej przez sport i zabawę na świeżym powietrzu. Osoby niepełnosprawne organizowały konkurencje sportowe i zabawy z nagrodami dla dzieci stosownie do ich wieku i możliwości.

2. Zajęcia plastyczne – „Wspomnienie lata”
Zajęcia plastyczne były okazją do wspólnej zabawy, integracji, rozwijania zainteresowań plastycznych. Dzieci ze schroniska i niepełnosprawna młodzież malowały lato różnymi technikami: palcami (specjalnymi farbami), farbami plakatowymi, pastelami. Tworzyły wycinanki i kolaże.

3. Zabawa taneczna „Powitanie jesieni” i współorganizowanie zabawy „Młodzi dla seniorów – seniorzy dla młodych”
Zabawa odbyła się na świeżym powietrzu w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin”. Młodzież zorganizowała tańce, słodki poczęstunek i grill dla podopiecznych DPS.

4. Promujemy zdrowy tryb życia „Smaczne i zdrowe soki marchewkowe”
Młodzież niepełnosprawna pod okiem wychowawców samodzielnie przygotowała dla pensjonariuszy DPS soki z marchwi. Na koniec zajęć odbyła się wspólna degustacja. Osobom leżącym i chorym soki zostały przyniesione do pokoju.

5. Zabawa plenerowa „Święto pieczonego ziemniaka” – integracja środowisk pensjonariuszy DPS, DSM, Klubu Seniora, drużyn harcerskich
Zabawa plenerowa odbyła się w parku ECDiE. Punktem kulminacyjnym była degustacja przygotowanych pieczonych ziemniaków i kiełbasek. Gościliśmy dzieci i ich mamy ze Schroniska, pensjonariuszy DPS, członków Klubu Seniora z ul. Lotniczej oraz harcerzy z ECDiE. Wspólnie przygotowano szereg konkursów z nagrodami na świeżym powietrzu z ziemniakiem w roli głównej.

6. Doradztwo zawodowe „Kim zostanę w przyszłości – wierzę w siebie dzięki osobom z dużym bagażem życiowym”, wspomnienia osób starszych – piszemy biografię osoby starszej wywiad, rozmowa
Zajęcia miały szczególny wymiar wychowawczy. Młodzi niepełnosprawni prowadzili indywidualne rozmowy ze starszymi. Spisywali ich biografie analizując własną ścieżkę rozwoju. Kontakt ten był okazją do wymiany doświadczeń życiowych i zawodowych.

7. Zabawa Andrzejkowa
Młodzież z ECDiE aktywnie włączyła się w organizację poczęstunku i Zabawy Andrzejkowej dla mieszkańców DPS. Przygotowała ciekawe wróżby i zabawy.

Uczestnicy programu:

  • pensjonariusze DPS „Samarytanin” (w zależności od zajęć 30-80 osób)
  • ok. 25 mieszkańców Schroniska, głównie dzieci
  • członkowie KAS i pozostali wychowankowie Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (w zależności od zajęć 30-90 osób)
  • dodatkowo: harcerze oraz członkowie Klubu Seniora z ul. Lotniczej we Wrocławiu (30 osób)

 

fot. Diakonia Wrocław