Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Transport uchodźców

(fot. Archiwum EDW)

W sytuacji wojny i masowej ucieczki ludności cywilnej przed działaniami zbrojnymi jedną z najważniejszych potrzeb jest zapewnienie uchodźcom bezpiecznego transportu do miejsc schronienia. Szczególnie na początku konfliktu, gdy granice Ukrainy przekraczało kilkadziesiąt, a czasem nawet ponad sto tysięcy osób dziennie, konieczna była organizacja dla nich sprawnego transportu. Diakonia Polska we współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi skoordynowała przejazd uchodźców do Polski, jak i innych krajów.

W organizacji transportów uchodźców Diakonia Polska współpracowała z Ewangelickim Duszpasterstwem Wojskowym, Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, Mediterranean Hope, a także innymi partnerami.