Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Dziś Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca 2024

(grafika: kalhh/pixabay)

 

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. To dobra okazja, by przypomnieć, że na świecie żyje ponad 117 milionów osób, które ze względu na zagrożenie swojego życia lub zdrowia musiały opuścić swoje domy i potrzebują naszej solidarności i wsparcia. Diakonia Polska prowadzi szereg działań na rzecz uchodźców.

Obchodzony 20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 r. i ma upamiętniać odwagę i siłę uchodźców na całym świecie. Jest to też dobry moment do zwrócenia uwagi na sytuację uchodźców na świecie i działania podejmowane na ich rzecz – w tym działania Diakonii Polskiej.

Sytuacja uchodźców to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Według danych Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) na koniec 2023 r. na świecie żyło ponad 117 milionów ludzi, w tym 47 milionów dzieci, siłą zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Część z nich zamieszkała w innych częściach swoich krajów, część musiała szukać bezpiecznego schronienia za granicą. 73 proc. uchodźców pochodzi z pięciu krajów: Afganistan, Syria, Wenezuela, Ukraina i Sudan Południowy.

Właśnie z Afganistanu, Syrii i Sudanu Południowego, a także innych państw Azji i Afryki pochodzą najczęściej uchodźcy i migranci próbujący przekroczyć granicę polsko-białoruską. Od 2021 r. Diakonia Polska, we współpracy z różnymi organizacjami partnerskimi, dostarcza tym osobom pomoc humanitarną.

Zaraz po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie w 2022 r. Diakonia Polska zaangażowała się w pomoc osobom poszkodowanym przez ten konflikt. Na początku organizowała transporty dla uchodźców, dostarczała im doraźną pomoc materialną. We współpracy z Diakonie Katastrophenhilfe i innymi organizacjami partnerskimi rozpoczęła też większe projekty i działania długofalowe. Dofinansowała remonty pomieszczeń kilkudziesięciu parafii, aby mogli w nich zamieszkać uchodźcy. Wsparła inicjatywy integracyjne. W kilkunastu miastach Polski przeprowadziła programy pomocy pieniężnej dla najbardziej potrzebujących uchodźców. Obecnie zaś prowadzi projekty wsparcia uchodźców w wynajmie mieszkania i na rynku pracy. Ponadto przekazywała pomoc humanitarną (żywność, odzież, środki higieniczne itp.) zarówno dla uchodźców przebywających w Polsce, jak i dla osób w Ukrainie.

Sytuacja uchodźcza na świecie wymaga odpowiedzialnego i solidarnego działania oraz współpracy rządów, samorządów, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, a także obywateli. Niezbędne są tu rzetelna wiedza, otwartość, empatia, wyzbycie się uprzedzeń i stereotypów oraz wrażliwość na ludzką krzywdę. Każdy człowiek – bez względu na swoje pochodzenie, kolor skóry, religię, przekonania, płeć czy orientację seksualną – ma niezbywalne prawo do życia, wolności, godnego traktowania i bezpieczeństwa oraz zasługuje na pomoc w sytuacji kryzysowej. Zwłaszcza, jeśli musiał uciekać ze swojego domu.

mk

 

Zobacz też: jak Diakonia Polska pomaga Ukrainie