Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nikt z potrzebujących pomocy nie pozostanie sam

5 grudnia 2022

– Tą niewielką świecą, tym gestem zakupu świecy i zapalenia jej przy wigilijnym stole, chcemy dać dowód naszego człowieczeństwa i jednocześnie świadectwo, że nikt z potrzebujących pomocy nie pozostanie sam – powiedział prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz podczas nabożeństwa inaugurującego Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w diecezji cieszyńskiej.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to ekumeniczna akcja co roku prowadzona w adwencie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. W jej ramach rozprowadzane są świece wigilijne, a pozyskane w ten sposób fundusze są przeznaczane na pomoc potrzebującym dzieciom. Hasło akcji brzmi: „Świeca, która tworzy polską Wigilię”.

Podczas nabożeństwa, które odbyło się 4 grudnia w kościele Jezusowym w Cieszynie, zainaugurowano tę akcję w diecezji cieszyńskiej. Zebranych przywitał proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie ks. Marcin Brzóska. Inauguracji symbolicznie dokonały dzieci z Chóru Dziecięcego Hosanna, które wraz z dyrektor Diakonii Polskiej Wandą Falk i dyrektorem Diakonii diecezji cieszyńskiej ks. Markiem Londzinem zapaliły świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Słowo do zgromadzonych skierowała Wanda Falk, która przypomniała historię i ideę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i zachęciła do wzięcia udziału w akcji. – Mam nadzieję, że obecność tej świecy na wigilijnych stołach, jak też tradycyjnie pozostawione puste miejsce przy tych stołach staną się przejawem naszej otwartości na potrzeby cierpiących i wykluczonych oraz solidarności z nimi, a także motywacją do działania na rzecz poprawy ich sytuacji – powiedziała.

Kazanie wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz w oparciu o tekst z Ewangelii Mateusza: „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,14–16). Rozważając te słowa, nawiązał do idei Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. – Tą niewielką świecą, tym gestem zakupu świecy i zapalenia jej przy wigilijnym stole, chcemy dać dowód naszego człowieczeństwa i jednocześnie świadectwo, że nikt z potrzebujących pomocy nie pozostanie sam – mówił prezes Diakonii.

W nabożeństwie oprócz wspomnianych osób wzięli też udział m.in.: proboszcz pomocniczy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie ks. Tomasz Chudecki, przełożona żeńskiego Diakonatu „Eben-Ezer” s. Ewa Cieślar, s. Lidia Gottschalk, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Baszczyńska.

W ramach tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Diakonia Polska rozprowadzi 10 tys. świec. Można je nabyć w każdej ewangelickiej parafii na terenie całego kraju. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci, zorganizowane formy letniego wypoczynku, a także pomoc dzieciom uchodźczym i poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie.

 

Czytaj też: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2022