Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2022

10 grudnia 2022

Wraz z początkiem adwentu rusza doroczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Prowadzona jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. W ramach tej ekumenicznej inicjatywy Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku 10 tys. świec. Pozyskane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zainicjowane przez Caritas Polska w 1993 r. W 2000 r. do inicjatywy przyłączyły się Diakonia Polska i Eleos Kościoła Prawosławnego, a dziewięć lat później dołączyła Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Akcja po raz dwudziesty trzeci ma więc charakter ekumeniczny.

Po raz piąty akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Wigilijna świeca daje nam światło i ciepło, ale też symbolizuje pokój, bezpieczeństwo, jedność czy nadzieję. Skojarzenia te w tym roku w sposób szczególny kierują nasze myśli do naszych sąsiadów z Ukrainy oraz do uchodźców zarówno z tego kraju, jak i z granicy polsko-białoruskiej. Muszą się oni bowiem mierzyć z wojną i przemocą oraz tym wszystkim, co one niosą – zagrożeniem zdrowia i życia, utratą bliskich lub rozłąką z nimi, niepewnością jutra, ciemnością i zimnem.

Chcemy, aby płomień świecy wigilijnej stał się symbolem nadziei na lepsze jutro, ale też przypominał nam o cierpiących z powodu wojny, jak i o wszystkich ludziach będących w potrzebie. Niech będzie wyrazem wrażliwości na niedolę ludzką i solidarności ze wszystkimi cierpiącymi, wykluczonymi i potrzebującymi wsparcia – bez względu na ich pochodzenie czy pozycję społeczną. Niech stanie się impulsem do międzyludzkiej życzliwości i działania na rzecz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Akcja rozpoczęła się w 1. niedzielę adwentu, 27 listopada, i trwa do Wigilii Bożego Narodzenia. Diakonia Polska w ramach tej ekumenicznej inicjatywy rozprowadzi w tym roku 10 tys. świec. Osoby nabywające świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wspierają projekty Diakonii Polskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci, zorganizowane formy letniego wypoczynku, a także pomoc dzieciom uchodźczym i poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie. Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją i wykluczeniem w życiu społecznym. Mamy nadzieję, że wigilijne światło dotrze do wielu domów.

Zaproszenie do udziału w akcji opublikowane przez Kancelarię Prezydenta RP:

Pobierz: plakat Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2022