Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Plany, strategie i wybory – obradowała doroczna konferencja Eurodiaconii

8 czerwca 2009

W dniach 3-5 czerwca na doroczną sesję Eurodiaconii do Uppsali w Szwecji przyjechało blisko 50 uczestników z organizacji członkowskich.

Główny temat konferencji dotyczył wizji socjalnej Europy, planów Eurodiaconii związanych z rokiem 2010, który został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, a także planowania i strategii na rok 2011.Podczas sesji roboczej delegaci otrzymali raport z działalności Eurodiaconii w 2008 r., przyjęli plan pracy na 2009 r. a także temat roku 2010: Rola Diakonii w przezwyciężaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Podczas obrad wybrano także nowego członka Rady Nadzorczej: został nim Jens Aage Bjorkoe, nominowany przez Duńską Radę Diakonii, dyrektor Szkoły Kofoeda w Danii.

Rada Nadzorcza Eurodiaconii dokonała także wyboru nowego Prezesa Eurodiaconii, którym został Jarmo Kökkö z Finlandii, współpracownik Helsińskiego Instytutu Diakonijnego (Helsingin Diakonissalaitos), od 2007 członek rady nadzorczej Eurodiakonii. Na stanowisko wiceprezesa i doradcy finansowego wybrano ks. Klausa-Dietera Kottnika, Prezydenta Diakonisches Werk der EKD.

Diakonię Polską reprezentowali podczas sesji Eurodiaconii dyr. gen. Wanda Falk i ks. Robert Sitarek, Dyrektor Diakonii Wrocławskiej.

(dal)