Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijna świeca na rzecz potrzebujących dzieci

29 listopada 2022

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2022. Od lewej: ks. Marcin Iżycki (dyrektor Caritas Polska), Martyna Kowacka (naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego), Wanda Falk (dyrektor Diakonii Polskiej) i ks. Doroteusz Sawicki (dyrektor Eleos) (fot. Michał Karski)

 

– Obecność Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom podczas adwentu i świąt Bożego Narodzenia ma niezwykłe znaczenie, ponieważ w tym radosnym okresie przypomina nam o ludziach będących w potrzebie i daje okazję do ich realnego wsparcia – powiedziała dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk podczas konferencji prasowej inaugurującej tegoroczną edycję tej ekumenicznej akcji charytatywnej.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to ekumeniczna akcja co roku prowadzona w adwencie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. W jej ramach rozprowadzane są świece wigilijne, a pozyskane w ten sposób fundusze są przeznaczane na pomoc potrzebującym dzieciom. Hasło akcji brzmi: „Świeca, która tworzy polską Wigilię”.

29 listopada w siedzibie Caritas w Warszawie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca tegoroczną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji prowadzących akcję: ks. Marcin Iżycki (dyrektor Caritas Polska), Wanda Falk (dyrektor Diakonii Polskiej), ks. Doroteusz Sawicki (dyrektor Eleos), a także Martyna Kowacka (naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, które uczestniczy w akcji z ideą Betlejemskiego Światła Pokoju).

Na ekumeniczny charakter Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zwracał uwagę ks. Doroteusz Sawicki. Podkreślał, że ważne jest, iż akcja prowadzona jest wspólnie, mimo różnic wyznaniowych. – Jak będziemy się trochę różnić, to będziemy się dopełniać. Tak jak dłoń, która ma różne palce – przekonywał.

Wanda Falk mówiła o znaczeniu akcji w życiu rodzinnym i kościelnym. – Jej obecność podczas adwentu i świąt Bożego Narodzenia ma niezwykłe znaczenie, ponieważ w tym radosnym okresie przypomina nam o ludziach będących w potrzebie i daje okazję do ich realnego wsparcia – powiedziała. Zwróciła też uwagę na symbolikę wigilijnej świecy: światło, ciepło, pokój, bezpieczeństwo, jedność, nadzieja. – Skojarzenia te w tym roku w sposób szczególny kierują nasze myśli do naszych sąsiadów z Ukrainy oraz do uchodźców zarówno z tego kraju, jak i z granicy polsko-białoruskiej. Muszą się oni bowiem mierzyć z wojną i przemocą oraz tym wszystkim, co one niosą – zagrożeniem zdrowia i życia, utratą bliskich lub rozłąką z nimi, niepewnością jutra, ciemnością i zimnem – mówiła dyrektor Diakonii Polskiej.

Ks. Marcin Iżycki mówił o licznych projektach pomocowych, które mogą być prowadzone dzięki funduszom zebranym w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Te działania są podobne we wszystkich organizacjach prowadzących akcję: dofinansowanie wypoczynku letniego, wsparcie edukacyjne, pomoc w leczeniu itp.

W ramach tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Diakonia Polska rozprowadzi 10 tys. świec. Można je nabyć w każdej ewangelickiej parafii na terenie całego kraju.

Zaproszenie do udziału w akcji opublikowane przez Kancelarię Prezydenta RP:

 

Czytaj też: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2022