Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka Diakonijna 2014

wiaraHasło Skarbonki diakonijnej 2014 brzmiało: „Wiara i miłosierdzie”. Diakonia zachęcała wszystkich do praktykowania żywej wiary wyrażającej się w dobrym czynieniu dla innych, zwłaszcza tych, którzy nie mogą się sami o siebie upomnieć i potrzebują codziennego wsparcia i naszej uwagi.

Celem tej akcji było uwrażliwianie wszystkich pokoleń na potrzeby tych grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia. Są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież, a także rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Zebrane środki przeznaczono na leczenie i rehabilitację osób
starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb. Diakonia Polska rozprowadziła 11 tys. skarbonek, które trafiły do wszystkich parafii ewangelickich w całej Polsce.

Do pobrania:

Czytaj również: Ruszyła Skarbonka diakonijna 2014