Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017

Miłosierdzie jest jedno – XVIII edycja wspólnej akcji charytatywnej

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest organizowane wspólnie przez kościelne organizacje charytatywne. Już po raz osiemnasty prowadzą je razem Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od ośmiu lat w akcji uczestniczy także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Podczas akcji rozprowadzane są świece wigilijne. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom: całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie, a także zorganizowane formy letniego wypoczynku. Akcja ma pomagać w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wpisywać się w ochronę najmłodszych przed marginalizacją w życiu społecznym. Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku ok. 11 tys. świec, które można nabyć m.in. w parafiach ewangelickich.

Tegoroczna kampania, która odbywa się pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”, podkreśla znaczenie miłosierdzia, które jest szczególnym rodzajem miłości – współczuciem, życzliwością i okazaniem pomocy potrzebującemu bez względu na wyznanie, pochodzenie czy pozycję społeczną. Miłosierdzie jest cechą Boga, ale także oznaką odpowiedzi człowieka na wezwanie do naśladowania bezgranicznego Bożego miłosierdzia wobec bliźnich w potrzebie, byciem na co dzień Miłosiernym Samarytaninem. Ekumeniczna współpraca w tym zakresie stanowi podkreślenie drogi dialogu i służenia sobie nawzajem, a jej przesłanie uwidacznia zanoszenie potrzebującym pokoju i pojednania.

– Miłosierdzie jest jedno, bo serce jest jedno – podkreśla dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wanda Falk. Podczas inauguracji tegorocznej akcji, która odbyła się 30 listopada w siedzibie Caritas Polska, dyrektor Diakonii mówiła również o symbolice świecy w protestantyzmie. – Typowo protestanckim zwyczajem jest zapalanie świec na wieńcu adwentowym – opowiadała.

Więcej: Ruszyło Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017

Miłosierdzie jest jedno