Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Ruszyło Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017

1 grudnia 2017

Miłosierdzie jest jedno

Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2017 (fot. mk)

 

Pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno” zainaugurowano tegoroczną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W ramach tej ekumenicznej akcji Diakonia Polska rozprowadzi ok. 11 tys. świec, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczy na pomoc dzieciom.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest organizowane wspólnie przez kościelne organizacje charytatywne. Już po raz osiemnasty prowadzą je razem Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od ośmiu lat w akcji uczestniczy także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Podczas akcji rozprowadzane są świece wigilijne. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom: całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie, a także zorganizowane formy letniego wypoczynku. Akcja ma pomagać w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wpisywać się w ochronę najmłodszych przed marginalizacją w życiu społecznym. Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku ok. 11 tys. świec, które można nabyć m.in. w parafiach ewangelickich.

Tegoroczna kampania, która odbywa się pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”, podkreśla znaczenie miłosierdzia, które jest szczególnym rodzajem miłości – współczuciem, życzliwością i okazaniem pomocy potrzebującemu bez względu na wyznanie, pochodzenie czy pozycję społeczną. Miłosierdzie jest cechą Boga, ale także oznaką odpowiedzi człowieka na wezwanie do naśladowania bezgranicznego Bożego miłosierdzia wobec bliźnich w potrzebie, byciem na co dzień Miłosiernym Samarytaninem. Ekumeniczna współpraca w tym zakresie stanowi podkreślenie drogi dialogu i służenia sobie nawzajem, a jej przesłanie uwidacznia zanoszenie potrzebującym pokoju i pojednania.

Miłosierdzie jest jedno, bo serce jest jedno – podkreśla dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wanda Falk. Podczas inauguracji tegorocznej akcji, która odbyła się 30 listopada w siedzibie Caritas Polska, dyrektor Diakonii mówiła również o symbolice świecy w protestantyzmie. – Typowo protestanckim zwyczajem jest zapalanie świec na wieńcu adwentowym – opowiadała.

W inauguracji wzięli również udział przedstawiciele pozostałych organizacji prowadzących akcję: dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Biruta Przewłocka-Pachnik oraz dyrektor Eleos ks. Doroteusz Sawicki. Na koniec uroczystości wystąpił zespół muzyczny dzieci z Klubu Alternatywnego, działającego przy Caritas diecezji warszawsko-praskiej w Warszawie.

 

Fotorelacja z inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2017 (fot. mk)

Zdjęcia