Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Program Pomocy Pieniężnej dla uchodźców

Uchodźcy z Ukrainy w punkcie rejestracji Programu Pomocy Pieniężnej, prowadzonego przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe (fot. Michał Karski)

 

Program Pomocy Pieniężnej przeznaczony został dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy, m.in. samotnych rodziców, osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, seniorów, kobiet w ciąży, a także tych osób, które z różnych względów nie mogą podjąć pracy. Beneficjenci otrzymują trzymiesięczne wsparcie finansowe w postaci przedpłaconych kart płatniczych. Wysokość wsparcia zależy od wielkości rodziny. Zaletą tego rodzaju pomocy jest też zapewnienie podmiotowości beneficjentom, którzy sami decydują, na co przeznaczą otrzymane środki finansowe.

Program prowadzony jest lokalnie w różnych regionach Polski. Pierwszy jego etap został przeprowadzony latem 2022 r. Jesienią została jednorazowo przekazana tzw. pomoc zimowa. Kolejny etap rozpoczął się w marcu 2023 r. W ramach programu wsparcie otrzymało lub otrzyma razem ponad 27 tys. osób (blisko 10 tys. rodzin).

Program jest realizowany przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe we współpracy z lokalnymi parafiami ewangelickimi i jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Zobacz:

Czytaj też: