Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Rozpoczęliśmy kolejny program pomocy pieniężnej dla uchodźców

15 marca 2023

aktualizacja: 23 marca 2023

Punkt wsparcia w rejestracji do programu pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy, prowadzony we współpracy Diakonii Polskiej, Diakonie Katastrophenhilfe i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie (fot. Michał Karski)

 

Rozpoczął się kolejny etap programu pomocy pieniężnej dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy. Program prowadzony jest w czternastu miastach przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe we współpracy z parafiami ewangelickimi. W jego ramach uchodźcy otrzymają trzymiesięczne wsparcie finansowe.

Program wsparcia finansowego jest przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Ma na celu zaspokojenie ich podstawowych potrzeb w perspektywie krótkoterminowej. O pomoc w ramach tego programu mogą wnioskować uchodźcy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r., są zarejestrowani w Polsce, nigdy nie otrzymywali podobnej pomocy z jakiejkolwiek organizacji i znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Aby ubiegać się o pomoc, należy umówić się poprzez platformę sontse.org na spotkanie, które odbędzie się punktach wsparcia w rejestracji, prowadzonych w parafiach ewangelickich w czternastu miastach Polski. W punktach tych, po weryfikacji tożsamości, uchodźcy otrzymają kod referencyjny, dzięki któremu będą mogli złożyć wniosek o pomoc na platformie sontse.org.

15 marca zostały otworzone pierwsze punkty w parafiach ewangelickich w Krakowie i Jaworze, zaś w kolejnych dniach w Cieszynie, Działdowie, Kaliszu, Koszalinie, Lublinie, Mrągowie, Nidzicy, Piszu, Suwałkach, Świdnicy, Wałbrzychu i Węgrowie. W ramach programu wsparcie otrzyma ok. 2,5 tys. rodzin (ok. 6,7 tys. osób), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania pomocy.

To kolejny etap programu pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy, prowadzonego przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe. W 2022 r. podobny program pomocy został zrealizowany w Kaliszu, powiecie bieruńsko-lędzińskim i Sosnowcu. Ponadto obie organizacje współpracują wspierając programy integracyjne dla uchodźców z Ukrainy oraz parafie ewangelickie, które przyjęły lub chcą przyjąć pod swój dach uchodźców.

 

Zobacz:

 

W przypadku wszelkich problemów, skarg czy chęci przekazania informacji zwrotnych dotyczących programu prosimy o kontakt (w języku polskim i ukraińskim):