Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Otworzyliśmy punkt wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy

23 czerwca 2022

Uchodźcy z Ukrainy w kaliskim punkcie wsparcia finansowego prowadzonym przez Diakonię Polską i Diakonie Katastrophenhilfe (fot. Michał Karski)

 

W Światowy Dzień Uchodźcy Diakonia Polska we współpracy z Diakonie Katastrophenhilfe otworzyła swój pierwszy punkt wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy. Punkt działa w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu.

– Chcę wam bardzo podziękować za tę pomoc, ponieważ bardzo trudno znaleźć pracę – mówi Olena, uchodźczyni z Ukrainy. – To wsparcie finansowe bardzo nam pomoże, np. w zakupie materiałów szkolnych czy odzieży. Jest to więc duże wsparcie i bardzo za nie dziękuję – dodaje. Olena i jej córka uciekły do Polski z Charkowa, gdzie od początku inwazji reżimu rosyjskiego na Ukrainę trwały ciężkie walki. Teraz obie zostały objęte Programem Wsparcia Finansowego, prowadzonym przez Diakonię Polską we współpracy z Diakonie Katastrophenhilfe. Program został uruchomiony 20 czerwca, w Światowy Dzień Uchodźcy, w Kaliszu.

Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe w przeszłości już wielokrotnie współpracowały przy innych projektach pomocowych. Obecny Program Wsparcia Finansowego przeznaczony jest dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy. Beneficjenci otrzymują bezpośrednią pomoc finansową w postaci kart przedpłaconych. Jej wysokość jest uzależniona od liczby członków rodziny. Jest to szczególnie ważna pomoc dla uchodźców, którzy z różnych względów nie mogą podjąć pracy.

To pomoże uchodźcom godnie żyć

Program jest realizowany lokalnie. Pierwszy punkt rejestracji i wydawania kart został utworzony w Kaliszu we współpracy z tamtejszą Parafią Ewangelicko-Augsburską i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. – To świetna inicjatywa i cieszę się, że jest realizowana w Kaliszu. Wiem, ilu uchodźców jest w naszym mieście i to wsparcie im pomoże w tym, by godnie żyć – mówi Iwona Niedźwiedź, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Punkt działa w budynku kaliskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, która również była zaangażowana w jego organizację. Proboszcz parafii ks. Michał Kühn podkreśla, że parafia od początku wojny zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, goszcząc ponad dwadzieścia osób. – Program Wsparcia Finansowego Diakonii Polskiej i Diakonie Katastrophenhilfe niesie konkretną pomoc. Jest też wizytówką naszej parafii. Bardzo cieszy mnie to, że nasza mała diasporalna parafia może świadczyć taką pomoc – mówi.

Uchodźcy sami decydują, co jest im potrzebne

W kaliskim punkcie w ramach programu planowane jest udzielenie pomocy dla 1,5 tys. rodzin (ok. 3 tys. osób). W pierwszych dwóch dniach działania punktu w Kaliszu pomoc otrzymało 280 rodzin (ponad 750 osób). – Pomoc uchodźcom z Ukrainy jest bardzo ważna, ponieważ znaleźli się oni w bardzo trudnej sytuacji, zagrożeni wojną musieli opuścić swój kraj. Obserwujemy, że są to głównie matki z dziećmi i osoby starsze, które potrzebują takiego wsparcia, dzięki któremu same mogą zadecydować, co jest im najbardziej potrzebne – tłumaczy dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk. Podkreśla, że wspólny projekt Diakonii Polskiej i Diakonie Katastrophenhilfe na rzecz uchodźców jest prowadzony również we współpracy z parafiami ewangelicko-augsburskimi i obejmuje nie tylko Program Wsparcia Finansowego, ale także długofalową pomoc ponad pięćdziesięciu parafiom, które przyjęły uchodźców pod swój dach.

Diakonia Polska zaraz po rozpoczęciu inwazji reżimu rosyjskiego na Ukrainę rozpoczęła działania pomocowe dla osób poszkodowanych przez działania wojenne. We współpracy z partnerami diakonijnymi organizowała transporty darów rzeczowych zarówno do Ukrainy, jak i do centrów recepcyjnych dla uchodźców w Polsce. Koordynowała też przejazdy uchodźców z Polski na terytorium Niemiec.

Michał Karski

 

Pierwszy dzień działania kaliskiego punktu wsparcia finansowego dla uchodźców (fot. Michał Karski, PEA Kalisz)

 

Zdjęcia