Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wsparcie uchodźców w wynajmie mieszkania (cash for rent)

TA EDYCJA PROGRAMU JEST JUŻ ZAKOŃCZONA, W LIPCU 2024 r. ROZPOCZĘŁA SIĘ KOLEJNA EDYCJA czytaj więcej

Diakonia Polska w partnerstwie z Diakonie Katastrophenhilfe i przy wsparciu finansowym Niemieckiej Pomocy Humanitarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec (Deutsche Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts) realizowała program wsparcia dla uchodźców z Ukrainy na rynku wynajmu. Program zakładał wsparcie uchodźców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i mają potencjał usamodzielnienia się w ciągu trwania programu. Program realizowany był od września 2023 r. do czerwca 2024 r. i miał na celu poprawienie sytuacji mieszkaniowej uchodźców w Polsce w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Program zapewniał:

 • wsparcie w znalezieniu mieszkania na rynku;
 • wsparcie administracyjne i prawne w zakresie podpisania umowy najmu;
 • opcjonalnie: obsługę zarządzania relacją najmu za pośrednictwem aplikacji Pacto;
 • wsparcie finansowe na wynajem nowego mieszkania: do 2000 zł co miesiąc przez maksymalnie 6 miesięcy;
 • wsparcie na rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauki języka.

W programie mogły wziąć udział tylko te rodziny (gospodarstwa domowe), które spełniały wszystkie poniższe warunki:

 • przyjechały do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i są zarejestrowane w Polsce (PESEL lub inne pozwolenie);
 • nie były beneficjentami podobnego programu organizacji pozarządowych;
 • znajdowały się w trudnej sytuacji mieszkaniowej (mieszkały w miejscach zbiorowego zakwaterowania, hostelach, u rodzin goszczących, domach parafialnych, bez umowy najmu) i jednocześnie wykazywały potencjał uzyskania niezależności finansowej w ciągu trwania programu.

 

W przypadku wszelkich problemów, skarg czy chęci przekazania informacji zwrotnych dotyczących naszych programów prosimy o kontakt (w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim):

 • tel. 800 000 232 (bez opłat w Polsce), 800 011 177 (bez opłat w Polsce), +48 91 819 94 99
 • e-mail: biuro.ukraina@diakonia.org.pl
 • Viber: DKH Viber

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00.

 

Czytaj też: