Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wsparcie uchodźców w wynajmie mieszkania II (cash for rent)

KODY REFERENCYJNE ZOSTAŁY WYCZERPANE. WNIOSKI BEZ KODÓW TRAFIAJĄ NA LISTĘ REZERWOWĄ / КОДИ РЕФЕРЕНЦІЙНІ БІЛЬШЕ НЕ РОЗДАЮТЬСЯ. ЗАЯВКИ БЕЗ КОДІВ ПОТРАПЛЯТЬ ДО РЕЗЕРВНОГО СПИСКУ

Нижче українською ⇓

Diakonia Polska w partnerstwie z Diakonie Katastrophenhilfe i przy wsparciu finansowym Niemieckiej Pomocy Humanitarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec (Deutsche Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts) realizuje drugą edycję programu wsparcia dla uchodźców z Ukrainy na rynku wynajmu. Program zakłada wsparcie uchodźców, którzy znajdują się aktualnie w trudnej sytuacji mieszkaniowej i mają potencjał usamodzielnienia się w ciągu trwania programu. Program realizowany jest od lipca do grudnia 2024 r. i ma na celu poprawienie sytuacji mieszkaniowej uchodźców w Polsce w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Program zapewnia:
 • dofinansowanie wynajmu nowego mieszkania przez 6 miesięcy;
 • wsparcie administracyjne i prawne w zakresie podpisania umowy najmu (opcjonalnie: wsparcie za pośrednictwem aplikacji Pacto, która zapewnia prawnie potwierdzoną, łatwą do zrozumienia i przetłumaczoną umowę);
 • wsparcie na rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauki języka;
 • opcjonalnie: bon na przeprowadzkę i urządzenie mieszkania;
 • opcjonalnie: obsługę zarządzania relacją najmu za pośrednictwem aplikacji Pacto.
Wnioski do programu mogą złożyć tylko te rodziny (gospodarstwa domowe), które spełniają wszystkie poniższe warunki:
 • przyjechały do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i są zarejestrowane w Polsce (PESEL lub inne pozwolenie);
 • nie są beneficjentami podobnego programu organizacji pozarządowych (np. PCPM, PCK, Habitat for Humanity, Save the Children itp.);
 • znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej (mieszkają w miejscach zbiorowego zakwaterowania, hostelach, u rodzin goszczących, domach parafialnych, bez umowy najmu) i wykazują potencjał uzyskania niezależności finansowej w ciągu trwania programu (jest przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, zdolna i zmotywowana do podjęcia działań zarobkowych lub jest osobą zatrudnioną);
 • zostały zidentyfikowane i zweryfikowane przez partnera lokalnego (parafię ewangelicką lub organizację pomocową), a następnie otrzymały kod referencyjny, który umożliwia im złożenie wniosku do programu.
Zgłoszenia

Program nie jest otwarty na bezpośrednie zgłoszenia. Aby ubiegać się o pomoc należy zgłosić się do partnera lokalnego (parafia ewangelicka lub lokalna organizacja pozarządowa). Po wstępnej weryfikacji partner lokalny wydaje unikalny kod referencyjny i link do formularza, który umożliwia złożenie wniosku. Uzyskanie kodu referencyjnego i złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu. Beneficjenci wybierani są na podstawie analizy sytuacji, kolejności zgłoszeń i dostępnych miejsc w programie.

Wysokość wsparcia

Maksymalna wysokość wsparcia zależy od:

 • liczby osób w rodzinie:
  • 1–2 osoby – 2200 PLN
  • 3–4 osoby – 2800 PLN
  • 5 i więcej osób – 3500 PLN
  • 1 osoba (pojedynczy pokój) – 1000 PLN
 • kolejnego miesiąca najmu:
  • 100% dofinansowania do 1. czynszu
  • 80% dofinansowania do 2. i 3. czynszu
  • 50% dofinansowania do 4. i 5. czynszu
  • 30% dofinansowania do 6. czynszu

Dodatkowo gospodarstwo otrzymuje dofinansowanie do kaucji w maksymalnej wysokości nie większej niż 100% dofinansowania do 1. czynszu.

Informacje dla osób aplikujących do programu:
Informacje dla osób przyjętych do programu:
Informacje dot. aplikacji Pacto (cyfrowego wsparcia w najmie)
Informacje dla wynajmujących mieszkania:
Informacje dla partnerów lokalnych (parafie, organizacje):

W przypadku wszelkich problemów, skarg czy chęci przekazania informacji zwrotnych dotyczących naszych programów prosimy o kontakt (w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim):

 • tel. 800 000 232 (bez opłat w Polsce), 800 011 177 (bez opłat w Polsce), +48 91 819 94 99
 • e-mail: biuro.ukraina@diakonia.org.pl
 • Viber: DKH Viber

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00.

*********

Diakonia Polska у партнерстві з Diakonie Katastrophenhilfe та за фінансової підтримки Німецької гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ Німеччини (Deutsche Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts) реалізує другу програму підтримки біженців з України на ринку оренди житла. Програма передбачає підтримку біженців, які зараз перебувають у складній житловій ситуації та мають потенціал стати незалежними під час програми. Програма реалізується з липня по грудень 2024 року і спрямована на покращення житлової ситуації біженців у Польщі в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Програма передбачає:

 • співфінансування оренди нової квартири на 6 місяців;
 • адміністративний та юридичний супровід при підписанні договору оренди (опціонально: супровід через додаток Pacto, який надає юридично підтверджену, зрозумілу та перекладену угоду);
 • підтримка на ринку праці щодо підвищення професійної кваліфікації та вивчення мови;
 • за бажанням: ваучер на переїзд та облаштування квартири;
 • опціонально: управління орендними відносинами через додаток Pacto.

Подати заявку на участь у програмі можуть лише сім’ї (домогосподарства), які відповідають усім наведеним нижче умовам:

 • прибули до Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні та зареєстровані в Польщі (PESEL або інший дозвіл);
 • не є бенефіціарами подібної програми неурядових організацій (наприклад, PCPM, PCK, Habitat for Humanity, Save the Children тощо);
 • перебувають у складній житловій ситуації (проживають у колективних приміщеннях, гуртожитках, сім’ях, парафіяльних будинках, без договору оренди) та демонструють потенціал досягнення фінансової незалежності під час програми (є принаймні одна доросла особа, здатна та мотивована займатися прибутковою діяльністю або працювати);
 • були ідентифіковані та перевірені місцевим партнером (євангельською парафією чи організацією допомоги), а потім отримали контрольний код, який дозволяє їм подати заявку на участь у програмі.

Подання

Програма не відкрита для безпосередніх заявок. Щоб подати заявку на допомогу, будь ласка, зв’яжіться з місцевим партнером (євангельською парафією чи місцевою неурядовою організацією). Після первинної перевірки місцевий партнер видає унікальний контрольний код і посилання на форму, за допомогою якої можна подати заявку. Отримання довідкового коду та подання заявки не є прийняттям у програму. Бенефіціари відбираються на підставі аналізу ситуації, порядку надходження заявок та наявності місць у програмі.

Сума підтримки

Максимальна сума підтримки залежить від:

кількість осіб в сім’ї:

 • 1–2 особи – 2200 зл
 • 3–4 особи – 2800 зл
 • 5 і більше осіб – 3500 злотих
 • 1 особа (одномісний номер) – 1000 зл

 місяця оренди:

 • 100% субсидія на першу оренду
 • 80% субсидії на 2 та 3 квартплату
 • Субсидія 50% на 4 та 5 квартплату
 • Субсидія 30% до 6 квартплати

Додатково господарство отримує дофінансування на депозит у максимальному розмірі, що не перевищує 100% співфінансування першої орендної плати.

Інформація для осіб, які подають заявку на участь у програмі:

 

Інформація для осіб, прийнятих на програму:

Informacje dot. aplikacji Pacto (cyfrowego wsparcia w najmie)

Інформація для орендарів квартир:

Інформація для місцевих партнерів (парафій, організацій):

У разі будь-яких проблем, скарг чи бажання надати відгук щодо наших програм, будь ласка, зв’яжіться з нами (польською, українською чи російською мовами):

 • тел.: 800 000 232 (безкоштовно в Польщі), 800 011 177 (безкоштовно в Польщі), +48 91 819 94 99
 • e-mail: biuro.ukraina@diakonia.org.pl
 • Viber: DKH Viber

Ми доступні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.