Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

100-lecie Diakonatu „Eben-Ezer”

25 września 2023

100-lecie Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie (fot. Diakonat Żeński „Eben-Ezer”)

 

W tym roku mija 100 lat od założenia Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Z tej okazji odbyły się uroczystości jubileuszowe, w których wzięło udział wiele osób, w tym przedstawiciele Diakonii Polskiej, diakonatów z Niemiec, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Światowej Federacji Luterańskiej, a także samorządu.

Obchody 100. rocznicy utworzenia Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie miały miejsce 16 i 17 września w kilku miejscowościach Śląska Cieszyńskiego. Pierwszego dnia reprezentanci dzięgielowskiego diakonatu razem z bp. Adrianem Korczago (zwierzchnikiem diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), Ewą i ks. Markiem Londzinami oraz delegacją z diakonatów z Niemiec, partnerskiego Okręgu Kościelnego An der Agger, odwiedzili parafię w Goleszowie, gdzie wysłuchali śpiewu dziecięcego chóru „Promyki” i zapoznali się z działalnością diecezji cieszyńskiej. Następnie udali się do parafii w Ustroniu, gdzie spotkali się m.in. z osobami z niepełnosprawnością uczestniczącymi w warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych. Zapoznali się też z działalnością Ewangelickiego Stowarzyszenia „Maria-Marta”.

W kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się okolicznościowy koncert chóru i orkiestry ECHO ze zborów ewangelickich w Czechach. Po koncercie zaproszeni goście udali się do restauracji „Pod brunatnym jeleniem” na cieszyńskim rynku, gdzie miała miejsce uroczysta kolacja, podczas której słowa pozdrowienia siostrom diakonisom przekazali krajowi i zagraniczni goście. W imieniu Diakonii Polskiej pozdrowienia przekazali jej prezes bp Ryszard Bogusz i dyrektor Wanda Falk.

Drugiego dnia obchodów w kościele ewangelickim „Eben-Ezer” w Dzięgielowie odbyło się dziękczynne nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec. Podkreślił szczególną rolę diakonatu, np. przy powstaniu Centrum Misji i Ewangelizacji czy ewangelickiej parafii w Dzięgielowie. Bp Adrian Korczago skierował kilka słów do obchodzących okrągłe jubileusze służby sióstr diakonis: s. Ireny Morawiec (60. rocznica), s. przełożonej Ewy Cieślar, s. Helen Pinkas, s. Anny Cieślar (50. rocznica) i s. Wandy Wieczorek (40. rocznica), a także do nowej uczennicy dzięgielowskiego diakonatu Karoliny Fromm.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili również: w imieniu Światowej Federacji Luterańskiej sekretarz generalna ks. Anne Burghardt, sekretarz generalna Związku Diakonatów Kaisersweth w Berlinie ks. Christa Schrauf, prezeska Związku Diakonatów Kaiserswerth siostra przełożona Esther Selle z diakonatu w Dreźnie, a także były premier Jerzy Buzek i przedstawiciele samorządów.

źródło: cieszynska.luteranie.pl

 

Zobacz też: Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie