Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Programy dla dzieci

Programy dla dzieci

(fot. Antonina Murawa)

Wiele działań diakonijnych nakierowanych jest na wsparcie rodziny, młodzieży i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele: ubóstwo, eurosieroctwo, przemoc, niepełnosprawność, choroby i in. W ramach diakonijnych działań w tym zakresie oferowane są usługi edukacyjne, rozwojowe, opiekuńcze i terapeutyczne. Celem działań jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Diakonia Polska prowadzi i wspiera programy pomocy rodzinom, młodzieży i dzieciom. Pomoc jest też oferowana w takich placówkach diakonijnych, jak: świetlice środowiskowe i terapeutyczne, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przedszkola i in. Zachęcamy też młodzież do wolontariatu.

Ośrodki diakonijne, w których realizowane są programy skierowane do dzieci:

Ponadto Diakonia prowadzi lub wspiera kilka programów i akcji na rzecz pomocy dzieciom: