Wybierz język

Programy dla młodzieży

Programy dla młodzieży

(fot. mk)

Wiele działań diakonijnych nakierowanych jest na wsparcie rodziny, młodzieży i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele: ubóstwo, eurosieroctwo, przemoc, niepełnosprawność, choroby i in. W ramach diakonijnych działań w tym zakresie oferowane są usługi edukacyjne, rozwojowe, opiekuńcze i terapeutyczne. Celem działań jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Diakonia Polska prowadzi i wspiera programy pomocy rodzinom, młodzieży i dzieciom. Pomoc jest też oferowana w takich placówkach diakonijnych, jak: świetlice środowiskowe i terapeutyczne, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przedszkola i in. Zachęcamy też młodzież do wolontariatu.

Ośrodki diakonijne, w których realizowane są programy dla młodzieży:

Ponadto

Diakonia jest organizacją wysyłającą i koordynującą projekty wolontariatu europejskiego, przeznaczonego dla młodzieży czytaj więcej

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca