Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Materiały

Dodatek  Diakonijny

„Diakonia, zawsze dla ludzi”

Ukazuje się od 1997 r. jako niezależna wkładka do „Zwiastuna Ewangelickiego”. Prezentuje aktualne tematy diakonijne na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim, rozmowy, artykuły o tematyce diakonijnej. Wyboru i opracowania materiałów dokonuje Biuro Diakonii.

czytaj więcej

Referaty

bp Jan Szarek „Reaktywowanie pracy diakonijnej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Znaczenie i rozwój służby na rzecz bliźniego

Referat wygłoszony z okazji 20-lecia Diakonii Polskiej, Warszawa 26 października 2019 r.
czytaj więcej

* * *

bp Jan Szarek „Biblijne podstawy wolontariatu”

Referat wygłoszony z okazji 10-lecia Diakonii Polskiej, Warszawa 3 października 2009 r.
czytaj więcej

* * *

ks. Cornelia Füllkrug-Weitzel „Korzenie, motywacje, szanse i granice zaangażowania wolontariuszy w Diakonii niemieckiej”

Referat wygłoszony podczas sympozjum Diakonii Polskiej na temat „Rola wolontariatu w dzisiejszym świecie”, Centrum Luterańskie w Warszawie, 3 października 2009 r.
czytaj więcej

Inne

„Kościoły mówią »NIE« przemocy wobec kobiet. Plan działania dla Kościołów”

Publikacja Światowej Federacji Luterańskiej
czytaj więcej

* * *

Polsko-niemiecki kongres „Strategiczne podstawy rozwoju. Wyzwania dla polityki społecznej w Polsce i w Niemczech”

Publikacja z kongresu
czytaj więcej

* * *

„Ageing Well: Together. Recommendations And Good Practice From Diaconal Actors”

Publikacja Eurodiaconii
czytaj więcej

* * *

„Seeking Conviviality. Re-forming Community Diakonia in Europe”

Publikacja Światowej Federacji Luterańskiej
czytaj więcej

* * *

„Mapping Migration: Mapping Churches’ Responses in Europe”

Publikacja Światowej Rady Kościołów i Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie
czytaj więcej

* * *

„Kropelka nadziei”

Reportaż Michała Karskiego o pomocy dzieciom ze wschodniej Ukrainy
czytaj więcej