Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

O Diakonii

O DiakoniiDiakonia Polska jest organizacją charytatywną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Mottem naszej działalności są biblijne słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Ewangelia Mateusza 25,40).

Reaktywowanie pracy diakonijnej rozpoczęto w 1993 r. Diakonia Polska wspiera diecezjalną działalność diakonijną i koordynuje projekty na rzecz pomocy osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnością, dzieciom, młodzieży i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, a także ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych. Uczestniczy w programie wolontariatu europejskiego, prowadzi Program Przeciw Przemocy, a także liczne instytucje i jednostki diakonijne na terenie całej Polski.

Osobowość prawną Diakonia Polska uzyskała 10 lutego 1999 r. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 20, poz. 178). Organizacja działa na terenie całego kraju. Od 2003 r. jest członkiem Eurodiaconii, zaś od 2006 r. posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000260697).

W 1. Niedzielę Pasyjną Invocavit w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP obchodzone jest co roku Święto Diakonii.

 

Statut Diakonii Polskiej