Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Annette Kurschus przewodniczącą Rady EKD

10 listopada 2021

Annette Kurschus

Ks. Annette Kurschus, prezeska (biskupka) Kościoła Ewangelickiego Westfalii i nowa przewodnicząca Rady EKD (fot. Michał Karski)

 

Bp Annette Kurschus została wybrana na przewodniczącą Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Jej zastępczynią została bp Kirsten Fehrs. Dla obu zagadnienia sprawiedliwości i odpowiedzialności za świat są bardzo ważne.

Od 7 do 10 listopada odbyło się posiedzenie Synodu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD). Podczas obrad wybrano nowy skład Rady EKD. W jej skład weszło 15 osób – świeckich i duchownych. Na przewodniczącą Rady synodałowie wybrali ks. Annette Kurschus, prezeskę (biskupkę) Kościoła Ewangelickiego Westfalii. Jej zastępczynią została bp Kirsten Fehrs z Hamburga.

Gratulacje i pozdrowienia nowo wybranym przekazali przedstawiciele niemieckich organizacji diakonijnych – prezydentka Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe Dagmar Pruin oraz prezydent Diakonii Niemieckiej ks. Ulrich Lilie. Dagmar Pruin zwróciła uwagę, że zarówno dla Annette Kurschus, jak i Kirsten Fehrs bardzo ważne są kwestie sprawiedliwości na świecie i odpowiedzialności i za świat.