Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Bądźmy solidarni z chorymi

16 marca 2011

13 marca, w I Niedzielę pasyjną, rozpoczęła się akcja ekumeniczna

Skarbonka diakonijna 2011, którą od sześciu lat prowadzimy wspólnie z Caritas Polska, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Przez 15 lat była to akcja prowadzona tylko w ramach naszego Kościoła.

Celem tej akcji jest uwrażliwianie na potrzeby grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia: są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież a także całe rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

W tym roku chcemy być „Solidarni z chorymi” – tak brzmi hasło tegorocznej

Skarbonki diakonijnej. Osoby chore przez sam stan choroby, krótkotrwałej bądź chronicznej, bywają wykluczone z życia zawodowego, często także rodzinnego. Szczególnie trudne może być to dla osób starszych, które mogą odczuwać chorobę jako fakt całkowicie odcinający je od życia codziennego. Bardzo często zdarza się, że osoby starsze w swej chorobie są pozostawione same sobie, nie mając nikogo, kto mógłby im na tym etapie pomóc.

Często najpilniejszym rozwiązaniem jest odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny lub medyczny, który może ułatwić poruszanie się i kontakt ze światem.

Oprócz sprzętu bardzo ważna jest po prostu obecność, odwiedziny tych osób, danie im poczucia, że nadal są ważne i wartościowe. Nasza relacja z chorym może być relacją dwustronną: nie tylko my coś dajemy, ale w zamian możemy odebrać bardzo ważną lekcję. Poprzez swoją chorobę, odosobnienie, samotność – pobudzeni jesteśmy do kształtowania naszego własnego stosunku wobec tych spraw.

W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 13 tysięcy skarbonek, które trafiły do wszystkich parafii ewangelickich w całej Polsce. Zebrane środki finansowe będą przeznaczone m.in. na zakup leków, dofinansowanie rehabilitacji i innych usług opiekuńczych.

Akcja trwa do Wielkanocy.
Adam Małysz wspiera Skarbonkę diakonijną

 

Do ekumenicznej akcji „Skarbonka diakonijna”, która rozpoczęła się w Kościele Luterańskim w I Niedzielę Pasyjną przyłączył się także Adam Małysz, jeden z najlepszych polskich skoczków.
Przygotowaną dla niego skarbonkę, do której zbierane są ofiary aż do Wielkanocy, odebrał przed kilkoma dniami z rąk ks. Jana Byrta, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczyrku-Salmopolu, znanego szerszej publiczności z wielu oryginalnych inicjatyw na rzecz Kościoła luterańskiego i szerzenia Ewangelii (np. stworzenie Ołtarza europejskiego na górze Kotarz lub Ogrodu Reformacji z okazji 500-lecia Reformacji).

– On ogromnie się ucieszył, że skarbonka jeszcze czekała na niego. Z wielką radością i satysfakcją mu ją wręczałem. Jest nie tylko wielkim Polakiem, skromnym sportowcem, ale też wielkim sercem chrześcijaninem – powiedział ks. Jan Byrt, który jednocześnie zachęcał wszystkich tych, którzy nie włączyli się do akcji, by poszukali jeszcze skarbonek w swoich parafiach. –

Do Świąt Wielkanocnych jeszcze prawie 3 tygodnie! – zaapelował ks. Byrt.

 Więcej na temat założeń i historii akcji czytaj w: Skarbonka diakonijna

Danuta Lukas