Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Czas szczególnego dzielenia się

12 grudnia 2012

Inauguracja

Inauguracja WDPD 2012 w Jaworzu (fot. Archiwum PEA Jaworze)

 

W Jaworzu zainaugurowano Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom na Śląsku Cieszyńskim. Ta ekumeniczna akcja charytatywna organizowana jest co roku w okresie adwentu wspólnie przez katolicki Caritas, luterańską i reformowaną Diakonię oraz prawosławny Eleos.

Inauguracja akcji na Śląsku Cieszyńskim odbyła się 9 grudnia w kościele ewangelicko-augsburskim w Jaworzu. Wzięli w niej udział wierni i duchowni różnych wyznań. Wśród nich byli m.in. zwierzchnik luterańskiej diecezji cieszyńskiej bp Paweł Anweiler, dyrektor Diakonii tej diecezji ks. Marek Londzin, proboszcz miejscowej parafii ks. Władysław Wantulok oraz zastępca dyrektora bielsko-żywieckiego Caritas ks. Ignacy Czader.

Kazanie wygłosił luterański duchowny ks. Emil Gajdacz, emerytowany duszpasterz Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”. Śpiewał chór dziecięcy miejscowej parafii oraz zespół „Cantate”. –

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to czas szczególnego dzielenia się z tymi, którzy nie potrafią jeszcze sami zaspokoić swoich potrzeb, a odpowiedzialni za to często się od nich odwracają lub w jakiś sposób są pozbawieni możliwości. Dlatego akcja, którą prowadzimy, musi w tę wyrwę pokrzywdzenia wkroczyć, aby uczyć i wychowywać, udzielając także materialnej pomocy – powiedział podczas inauguracji w Jaworzu bp Paweł Anweiler.

Tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom odbywa się pod hasłem „Podziel serce – pomnóż miłość”. Podczas akcji rozprowadzane są świece wigilijne. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w całej Polsce rozprowadzi ponad 13 tys. świec, z tego 3,5 tys. w diecezji cieszyńskiej. Patronat honorowy nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka.

Poniżej fotorelacja z inauguracji WDPD 2012 w Jaworzu (fot. Archiwum PEA Jaworze)

Zdjęcia