Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia Koszalin w czasie pandemii

8 kwietnia 2020

Diakonia Koszalin w czasie pandemii

(fot. Diakonia Koszalin)

 

W sytuacji pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń w życiu społecznym utrudnione zostało funkcjonowanie wielu inicjatyw. Diakonia Koszalin w czasie pandemii musiała zawiesić część prowadzonych zajęć, jednak dalej wspiera swych podopiecznych, wśród których są m.in. seniorzy i migranci.

W ramach Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie funkcjonuje Diakonia Koszalin, która prowadzi działania pomocowe. Wśród jej inicjatyw są m.in. działania aktywizujące seniorów oraz Razem – Infopunkt dla migrantów.

Pomoc seniorom

W związku z pandemią aktywności związane z działalnością prospołeczną Diakonii Koszalin są bardzo ograniczone. Aktywności oparte na osobistym kontakcie z człowiekiem zostały ograniczona do minimum. Ale pozostaje kontakt telefoniczny lub mailowy. – Staramy się być w kontakcie telefonicznym z seniorami i w ten sposób przekonywać ich do zadbania o siebie i pozostania w domach – mówi Izabela Główka-Sokołowska, która kieruje pracami Diakonii Koszalin. Oferowana jest pomoc dla seniorów, którzy zgłoszą taką potrzebę. Diakonia Koszalin wykorzystuje również media społecznościowe do swoich działań. Na profilu facebookowym koszalińskiej parafii promuje akcję #zostańwdomu. Umieszcza tam też ważne informacje na temat pandemii.

Reakcje na stan epidemii są bardzo różne. Niezwykle ważne jest wsparcie i zainteresowanie – nawet jeśli tylko telefoniczne, to jednak dające poczucie wspólnoty. Ludziom czasem trudno zaakceptować tę trudną sytuację, szczególnie seniorom. – Takie sygnały właśnie otrzymujemy. Seniorzy skarżą się, że dla nich bardzo często wyjście do sklepu, na spacer czy na pocztę jest jedynym urozmaiceniem w ciągu dnia i nagle trzeba z tego zrezygnować. Tutaj jest nasza rola: musimy cały czas apelować o rozsądek, o konieczność mycia rąk, używania rękawiczek i przede wszystkim o pozostanie w domach. Te apele trzeba kierować także do rodzin seniorów, bo to oni mają z nimi najlepszy kontakt – mówi Izabela Główka-Sokołowska. Ważnym aspektem jest też brak możliwości uczestnictwa w nabożeństwach. Tutaj również ważna jest rola rodzin, aby umożliwiły seniorom obejrzenie transmisji w telewizji lub internecie.

Wsparcie migrantów

Infopunkt dla migrantów zawiesił możliwość osobistego kontaktu. Poradnictwo dla migrantów działa cały czas, jednak tylko za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego.  – Staramy się cały czas pomagać, choć w obecnej sytuacji jest to trudne, choćby ze względu na to, że urzędy również pracują w innym trybie – tłumaczy Izabela Główka-Sokołowska. Jeszcze w lutym rozpoczął się kurs języka polskiego dla migrantów. Ze względu na pandemię trzeba było go przerwać. Będzie kontynuowany po jej ustaniu.

Sytuacja migrantów, którzy zostali i pracują w Polsce, jest w sytuacji pandemii trudna z różnych względów. Jak wszyscy, muszą obawiać się o własne zdrowie, a należy pamiętać, że migranci często pracują na liniach produkcyjnych, gdzie ciężko utrzymać zalecany dystans. Problemem jest sprostanie wymaganiom pracodawców, którzy nie zawsze wykazują zrozumienie, a także potrzeba zarobku. Sytuację utrudnia zawieszenie działalności urzędów, a wielu migrantów jest w trakcie legalizacji swojego pobytu. W normalnych warunkach procedura ta trwa długo, obecnie – bardzo długo.

Trudności i zmiany planów

W marcu planowane było rozpoczęcie spotkań integracyjnych dla dzieci z doświadczeniem migranckim. – Analizując obecną sytuację dochodzimy do wniosku, że prawdopodobnie wszystkie zaplanowane działania, w tym zajęcia integracyjne dla dzieci, zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku. Pozostanie nam dokończyć przerwany kurs oraz zrealizować dwa kolejne. Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji, ilu migrantów wyjechało do swoich domów – tłumaczy Izabela Główka-Sokołowska. Diakonia Koszalin w ramach Infopunktu ma zobowiązania projektowe, które zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie powinny zakończyć się 31 grudnia 2020 r.

W kwietniu planowano rozpoczęcie kolejnego projektu „Nie dla samotności”. Przygotowano cały program działań przeciwko osamotnieniu w społeczeństwie. Realizacja tego projektu również musi zostać przesunięta. Instytucje wspierające finansowo przedsięwzięcia Diakonii Koszalin pracują w trybie zdalnym, co również ma wpływ na przepływ środków finansowych.