Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia Wang w czasie pandemii

22 kwietnia 2020

Diakonia Wang w czasie pandemii

Pracownik Diakonii Wang Edward Wach z koncentratorem tlenu. Sprzęt ten jest obecnie często wypożyczany (fot. Diakonia Wang)

W związku z pandemią COVID-19 w różnych obszarach życia społecznego wprowadzono ograniczenia. Utrudnia to również pracę instytucji pomocowych. Diakonia Wang w czasie pandemii musiała ograniczyć swoją działalność. Jednak nie pozostawia bez pomocy najbardziej potrzebujących, wciąż wypożycza sprzęt rehabilitacyjny, pośredniczyła też w przekazywaniu profesjonalnych masek ochronnych.

Diakonia Wang działa przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu. Prowadzi stację socjalną, pielęgniarską opiekę długoterminową, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, Klub Integracyjny dla osób z niepełnosprawnością, Klub Środowiskowy „Arkadia” dla dzieci i młodzieży, a także kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W związku z zagrożeniem COVID-19 ograniczono dostęp do pacjentów. Większość z nich rozumie tę trudną sytuację i przy wsparciu rodziny jest w stanie sobie poradzić. – Osób samotnych nie pozostawiliśmy bez pomocy. Opieka trwa zgodnie z wytycznymi sanitarnymi – zaznacza ks. Edwin Pech, proboszcz Parafii Wang.

Szpitale wypisują część pacjentów do domów i nie przyjmują nowych chorych – tych, którzy mogą pozostać w domu. W związku z tym w Diakonii Wang pojawiło się większe zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny. Sytuacja pandemii spowodowała też wzrost wypożyczeń koncentratorów tlenu.

– Małżeństwo naszych parafian zasponsorowało zakup profesjonalnych masek, które przekazaliśmy do szpitala, Domu Pomocy Społecznej, a także pracownikom i starszym parafianom – opowiada ks. Pech. Zwraca też uwagę na to, że Parafia Wang znalazła się w trudnej sytuacji finansowej w związku z zamarciem ruchu turystycznego i nie posiada własnych środków finansowych na zakupienie profesjonalnych środków ochrony osobistej.