Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Dziecko sercem rodziny

30 listopada 2014

Dziecko sercem rodzinyWnętrze dziecka jest niezwykle delikatne, potrzebuje ciepła, miłości, poczucia bezpieczeństwa i powinno być w centrum uwagi każdej rodziny, powinno być jej sercem – mówiła dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk podczas inauguracji tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Ekumeniczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, której tegoroczne hasło brzmi „Dziecko sercem rodziny”, jest prowadzona przez organizacje czterech Kościołów: katolicki Caritas, luterańską Diakonię, reformowaną Diakonię oraz prawosławny Eleos. Uroczysta inauguracja akcji odbyła się 29 listopada w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy w Warszawie. Wzięły w niej udział dzieci różnych wyznań, przedstawiciele organizatorów akcji, Kościołów i wiele innych osób.

– Dziecko, które posiada wystarczające dobra materialne, ale brakuje mu uwagi, czy też ze względu na zubożenie nie ma zapewnionych podstawowych środków do życia, pozbawione jest możliwości prawidłowego rozwoju – podkreślała Wanda Falk mówiąc o idei Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Dyrektor Diakonii Polskiej zwróciła uwagę, że problemy rodziny wiążą się nie tylko z problemami materialnymi, ale także z tym, iż czasem miłość bywa zastępowana bogactwem materialnym. – Potrzebne są oba elementy: wystarczające bezpieczeństwo materialne i miłość, ciepło emocjonalne, aby serce rodziny mogło zdrowo bić. Tylko tak dzieci mogą się dobrze rozwijać i wyrosnąć na empatycznych i pogodnych ludzi, którzy będą mieli serce dla innych – przekonywała.

Podczas inauguracji szczególnie zaznaczono obecność dzieci, które siedziały w prezbiterium kościoła, rozdawały zebranym świece wigilijne, odprowadzały lektorów. Wystąpił również chór I Musici Cantanti pod kierownictwem Zuzanny Kuźniak.

Na ekumeniczny charakter akcji zwrócił uwagę prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. – Poprzez Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom dajemy wyraz temu, że jesteśmy jednością jeśli chodzi o dzieło miłosierdzia – powiedział.

Podczas akcji będą rozprowadzane świece wigilijne. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku ponad 10 tys. świec.

Michał Karski

fot. Michał Karski