Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Edukacja regionalna i psychologiczna dla wolontariuszy

8 marca 2019

edukacja regionalna

Wolontariusze zagraniczni 2018/19 (fot. Ewa Wunsz)

Edukacja regionalna i psycholigiczna dla wolontariuszy

Wolontariusze zagraniczni, realizujący projekty koordynowane przez Diakonię Polską, spotkali się na seminarium śródrocznym, podczas którego prezentowali swoje projekty, poznawali Śląsk Cieszyński i polskie tradycje kulinarne, a także wzięli udział w warsztatach na temat komunikacji bez przemocy.

Seminarium odbyło się w Istebnej od 25 lutego do 1 marca. Wzięło w nim udział dziewięcioro wolontariuszy zagranicznych z Francji, Niemiec, Ukrainy i Węgier. Zajęcia prowadziła Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej.

Podczas spotkania wolontariusze prezentowali swoje projekty. Realizują je od października 2018 r. do czerwca 2019 r. w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku, Przedszkolu nr 1 w Koninie, Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie oraz w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

W ramach edukacji regionalnej wolontariusze poznawali Śląsk Cieszyński. Odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury i Chatę Kawuloka w Istebnej, zwiedzali też Cieszyn, a w nim m.in. Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Poznając polskie tradycje kulinarne, wzięli udział w warsztatach, podczas których lepili pierogi.

W programie seminarium znalazł się również blok edukacji psychologicznej. Wolontariusze zapoznali się z koncepcją komunikacji bez przemocy Marshalla Rosenberga, która proponuje formę dialogu w dwóch fazach: empatycznego wysłuchania rozmówcy i szczerego wyrażenia siebie. Obie fazy składają się z wysłuchania lub wyrażenia czterech elementów: spostrzeżeń, uczuć, potrzeb i próśb. Wolontariusze ćwiczyli prowadzenie rozmowy zgodnie z tym modelem komunikacji.

Zdecydowałam się na zawarcie w programie seminarium warsztatów z komunikacji bez przemocy, ze względu na użyteczność tej metody zarówno w trakcie realizacji projektów, jak i w codziennym życiu wolontariuszy. Powodzenie działań wolontariuszy w dużej mierze zależy od dobrej komunikacji. Wolontariusze często borykają się z barierą językową, różnicami kulturowymi, co może prowadzić do nieporozumień. Jeśli będą potrafili z szacunkiem odnosić się do swojego rozmówcy, jednocześnie potrafiąc wyrazić swoje odczucia i potrzeby, łatwiej im będzie budować dobre relacje z innymi. Ta metoda może im tym pomóc – tłumaczy koordynatorka ds. wolontariatu Ewa Wunsz.

Jakie wrażenia po seminarium w Istebnej mają wolontariusze biorący w nim udział? Mika przyznaje, że uświadomiło mu ono upływ czasu. – Rozmawialiśmy o wielu różnych problemach. Poczułem się jeszcze bardziej zmotywowany na kolejne miesiące mojego wolontariatu – opowiada. – Seminarium było całkiem ciekawe. Dowiedzieliśmy się więcej o polskiej kulturze. Skupiliśmy się też na tym, czego już doświadczyliśmy podczas naszego wolontariatu w Polsce – mówi z kolei Moritz.

Diakonia Polska od 1999 r. koordynuje programy wolontariatu międzynarodowego. Jest organizacją wysyłającą i goszczącą wolontariuszy. Koordynuje projekty wolontariackie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Erasmus+ – European Voluntary Service. Należy też do Ecumenical Diaconal Year Network – międzynarodowej sieci współpracy organizacji chrześcijańskich, prowadzących programy wolontariackie.

 

Więcej o wolontariacie europejskim

 

Fotorelacja z seminarium (fot. Ewa Wunsz)

Zdjęcia